Studies van Dr. K.D. Goverts

Toekomst en thuiskomst

26-05-2019

Toekomst is thuiskomst Mijn eindtijd-visie wordt steeds korter. Ik kan hem nu in drie woor­den zeggen: Toekomst is thuiskomst. Dat is in wezen het hart van het hele boek Openbaring: toekomst is thuiskomst. Maar dan wel thuiskomst in dub­be­le zin. Mensen komen thuis bij God en God komt thuis bij mensen. Want daar gaat het […]

Gepost in De Verdieping, Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Een Zoon is iemand, die het hart van de Vader leert kennen.

29-04-2019

`Alle dingen zijn Mij overgegeven door mijn Vader en nie­mand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon en wie het de Zoon wil openba­ren` Matt.11:27|. Dit is een van de meest fundamentele uitspraken, die Jezus heeft gedaan over zijn geheim. Ik kan doen wát Ik doe, omdat alle […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

De benee Jisra’el en de be­nee Adam

28-04-2019

De benee Jisra’el en de be­nee Adam. Letterlijk: ‘de kinderen Israëls’. Het Hebreeuws heeft geen woord voor ‘Israëliet’. Dat is op zich al heel veel­zeggend. Het Hebreeuws kent wel de woorden Moabieten, Ammo­nie­ten, enzovoort, alleen het woord Israëlieten wordt niet gebruikt. Je kunt het volk Israël dus niet op één hoop gooien bij al die andere […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

De lichtopening in de ark

28-04-2019

“Deze zal ons troosten”  staat er dan.“Gij zult in de ark een lichtopening maken”  {Gen.6:16}. Dat woord zohar komt uit Genesis. In Genesis 6 staat, dat Noach de opdracht krijgt om de ark te bouwen. Noach is een prototype van de mens zoals God die bedoelt. De naam Noach betekent rust.Als je het woord Noach […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Velen of allen

28-04-2019

“Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding; want, indien door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer ve­len overvloedig geworden”  {Rom.5:15}.  Zeer velen In deze tekst lees […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Samuël, Sjemu’el, de naam van God

28-04-2019

“Daar waren priesters des HEREN, de beide zonen van Eli, Chofni en Pine­chas”  {1 Sam.1:3}.  Eli is hier priester. Ook de zonen vervullen daar het priesterschap. Een priester is er om te bemiddelen tussen God en mens. Een pries­ter is eigenlijk naar het Hebreeuwse woord Cohen een wederoprichter. In het Frans wordt wel gezegd: een reparateur. […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Om ieder mens volwassen te stellen in Christus

08-11-2018

Om ieder mens volwassen te stellen in Christus “Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn”{Kol.1:28}. Dat ‘in Christus‘ wordt vaak op een negatieve manier gelezen alsof dat wil zeggen: God heeft met joú niet zoveel op. Hij vindt […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | 1 Comment »

Geloof, liefde en hoop

08-11-2018

Geloof, liefde en hoop “Daar wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde, die gij al de heiligen toedraagt, om de hoop, die voor u is weggelegd in de heme­len” {Kol.1:4,5a}. ‘Geloof, hoop en liefde’ is een trits, een drieslag die ons heel bekend voor­komt, namelijk uit 1 Korinte 13. Alleen […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Een die een zoon is

05-11-2018

In de eerste verzen van Hebreeën 1, die we beschouwen als de toon­zetting van de hele brief, klinkt meteen al de kern­uitspraak: “God heeft in het uiterste der dagen gesproken in een zoon”. Opmerkelijk is hier, dat het be­paald lidwoord in de grondtekst ont­­breekt. Daarom vertale men: een zoon of die een zoon is. Dat […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Mozes en Noach in een tebah in de doodswateren

05-11-2018

Mozes en Noach in een tebah in de doodswateren Het woord voor kistje is tebah. Het woord dat hier gebruikt wordt voor dat kleine kistje wordt in de bijbel gehanteerd om twee keer een voor­werp aan te duiden. Dat is hier dat kistje, waar dat kleine jochie in ge­legd wordt, maar hetzelfde woord wordt ook […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

573948 bezoekers sinds 07-06-2010