Studies van Dr. K.D. Goverts

De tandeloze tijger of de derde weg

29-04-2022

Even een enkele kanttekening. Al jaren is er een punt dat mij bezig houdt. Steeds merk ik dat er in de exegese twee alternatieven zijn: of God is lief, of Hij hanteert geweld en Hij straft. Dat vind ik verdrietig. M.i. is er een derde weg.   Dat zijn de oorlogen des HEEREN.   מלחמות  יי Alleen: […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Soms zijn daar de vragen: waarom gaat deze wereld zoals ze gaat?

31-03-2022

De vraag naar het Godsbestuur. Moet dat zo? Altijd maar weer pijn, verdriet, steeds maar weer oorlog, verderf. Het lijkt erop dat de geschiedenis van Job zich eindeloos herhaalt. Zoals Ischa Meijer vertelt, hoe hij als kleine jongen met zijn vader naar de synagoge ging, en hij stond daar, en hij hoorde zijn vader en […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Erfzonde bestaat niet

30-10-2021

Laatst vond ik een heel interessant artikel in een kerkelijk-cultureel blad. Als titel stond daar boven: “O Heer, verlos ons van de erfzonde”. En de schrijver van dit ar­tikel, Wim van der Zwam, zei hierin: Het lijkt me een goed idee, dat we op de eerste zondag van juni landelijk een daad stel­len en dat […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Waar kom je vandaan?

30-10-2021

Dat is een heel fundamentele vraag. En dat is in wezen ijzer­sterk: Waar kom je vandaan? Misschien is dat de belangrijkste vraag die de mens in zijn leven kan stellen. In Genesis 16 komt een engel bij Hagar in de woestijn en vraagt: waar kom je vandaan en waar ga je heen? Jezus zegt in […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Verheerlijken

29-10-2021

«En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeg­gen­de…»  Luc.2:13 Hier is de NBG-vertaling correct. Inderdaad staat er nu niet het woord zege­nen, maar loven (of: prijzen). In het Hebreeuws is het woord prijzen hillel; daar komt ook het woord hallelujah vandaan; dat betekent: Prijs de Heer. Het grondwoord […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Ruimte scheppen

05-10-2021

“In den beginne schiep God de hemel en de aarde” {Gen.1:1}. Dat is één tekst en daar zit al zoveel in. Het eerste wat opvalt is, dat het in Genesis 1 gaat over het scheppen van God. Scheppen is in het Hebreeuws dat prachtige woord bara. Bara kan bete­ke­nen: vorm geven aan wat vormeloos is. […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Een Zoon is iemand, die het hart van de Vader leert kennen.

03-10-2021

`Alle dingen zijn Mij overgegeven door mijn Vader en nie­mand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon en wie het de Zoon wil openba­ren` Matt.11:27|. Dit is een van de meest fundamentele uitspraken, die Jezus heeft gedaan over zijn geheim. Ik kan doen wát Ik doe, omdat alle […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

De Godsnaam als grondmelodie van de Schrift

05-07-2021

Alles in de bijbel concentreert zich in feite rondom die ene Naam: JHWH, vier letters met 26 als gezamenlijke getalswaarde. Daar zit tevens een hele geschiedenis in, want vanaf Adam tot Mozes zijn er 26 gene­ra­ties. In psalm 136, het groot Hallel, hoor je 26 keer: “Looft de HERE, want Hij is goed, want zijn […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Ik ben een gevangene van Chris­tus.

27-05-2021

We gaan naar een tekst uit de brief van Paulus aan de Filippenzen. Dit is een van de brieven die Paulus schrijft vanuit de gevangenis. Het is al­leen wel bijzonder dat hij dan zegt: ik ben een gevangene van Chris­tus. Dus hij voelt dat ook die gevangenis waarin hij zich dan be­vindt – en ook […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

En de Geest Gods zweefde boven de wateren.

27-05-2021

Daar staat een geweldig stuk Evangelie in die ene zin. Genesis 1 als ge­heel zou je een Evangelie kunnen noemen. Gods Geest is bóven de wa­te­ren, dat wil zeggen, dat Hij er over heerst. Er is één autoriteit, die boven die wateren uitstijgt. De Geest van God is dus ook heel duidelijk betrokken bij het […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601653 bezoekers sinds 07-06-2010