Studies van Dr. K.D. Goverts

De liefde is sterk als de dood

19-03-2021

De liefde is sterk als de dood.  Hl.8:6 Hier zijn niet ik-gij personen aan het woord, maar de verteller. Het zijn de woorden van liefde, die sterk is als de dood. Daar vindt de over­­gang plaats van de schepping naar de openbaring. De enige tekst die niet gesproken wordt, maar gezegd. Hier wordt – als […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Anokhi

19-03-2021

Het getal van het Hebreeuwse woord anokhi (= ik ben) is 81. In Hoog­lied zien we die negentallen: 9 x 9 = 81. Anokhi is ook het woord, waar­mee de Tien Woorden bij de Sinai beginnen. De Jood­se over­levering zegt: het woord anokhi omvat alle heilige namen. V­er­gelijk daarmee ook het Johannes-Evangelie, waarin Jezus zegt: […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

De Geest van God op de wateren

16-03-2021

Duisternis lag op de vloed «En duisternis lag op de vloed»  Gen.1:2. Letterlijk: «Duisternis op het aangezicht van de vloed (tehom)». Het woord tehom hangt samen met het woord haman, wat rumoer ma­­ken betekent. Tehom heeft ook in zich de betekenis van: draai­kolk, chaos, vloed. De kolkende, bruisende vloed. Bij de Babyloniërs was het Tiamat. […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Exodus – Deel 1

08-02-2021

Gebed merk op wat wij [al] niet meer durven verlangen de woorden van Genesis 1 : DE Eeuwige Schepper ik word zo rustig van deze woorden; ik haal ’s avonds de sterren haast naar me toe; alsof ze me toedekken God zag dat het goed was – ik voel vertrouwen, alsof ik even op mijn […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Exodus – Deel 2

08-02-2021

De komst van Jitro was een cruciaal moment in de voorbereiding voor de Mattan Torah: de Gave van de Torah bij de berg Sinai. Jitro komt als repre-sentant van de gojim, in Ex. 18 wordt de volkerenwereld in de gestalte van deze priester betrokken bij de Sinai-openbaring. Rabbi El ‘azar verbindt hiermee de woorden van […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Wandelen op de zee

05-10-2020

“….en de zee werd onstuimig, daar er een harde wind woei. Toen zij dan vijfentwintig of dertig stadiën hadden geroeid, zagen zij Jezus over de zee gaan en dicht bij het schip komen, en zij werden bevreesd”{Joh 6 vers 18-19} Een ander voorbeeld: het wandelen op de zee. De zee is vanouds in de Tenakh […]

Gepost in Artikelen, Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Charoet en cheroet – gegrift en vrijheid

06-04-2020

“De tafelen waren het werk Gods en het schrift was het schrift Gods, op de ta­fe­len gegrift”.  {Ex.32:16} Charoet (twrx) = gegrift. Cheroet (rwrx) = vrijheid. ‘Gegrift op de tafelen’ en ‘Vrijheid op de tafelen’. De tafelen zijn het handvest van de vrijheid. Op die tafelen staat jouw bevrijding, daar staan de woorden van de […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Samuël, Sjemu’el, de naam van God

05-08-2019

“Daar waren priesters des HEREN, de beide zonen van Eli, Chofni en Pine­chas” {1 Sam.1:3}. Eli is hier priester. Ook de zonen vervullen daar het priesterschap.Een priester is er om te bemiddelen tussen God en mens. Een pries­ter is eigenlijk naar het Hebreeuwse woord Cohen een wederoprichter. In het Frans wordt wel gezegd: een reparateur. Hij […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Het mannelijke aspect in het priesterschap

28-05-2019

“Allen die van het mannelijk geslacht zijn onder de priesters, zullen het eten; op een heilige plaats zal het gegeten worden; het is allerheiligst” {Lev.7:6}. Alleen zij, die uit de mannelijke lijn van Aäron voortkwamen, waren de pries­ters. Zij bedienden dus de offers. Zij mochten daar dus ook van eten. De vrouwen van de priesters […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

God legt zijn heerlijkheid in de mens

26-05-2019

“Opdat Hij u geve, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te wor­­den door zijn Geest in de inwendige mens”. {Ef.3:16}. Die heerlijkheid is bij Paulus die bron. Die heerlijkheid is de lichtglans, maar ook de bron van zijn wezen. Heerlijkheid is, je zou kunnen zeggen, je bestemming. Heerlijkheid is, dat je bent […]

Gepost in Artikelen, Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

573943 bezoekers sinds 07-06-2010