Studies van Dr. K.D. Goverts

De Godsnaam als grondmelodie van de Schrift

05-07-2021

Alles in de bijbel concentreert zich in feite rondom die ene Naam: JHWH, vier letters met 26 als gezamenlijke getalswaarde. Daar zit tevens een hele geschiedenis in, want vanaf Adam tot Mozes zijn er 26 gene­ra­ties. In psalm 136, het groot Hallel, hoor je 26 keer: “Looft de HERE, want Hij is goed, want zijn […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Ik ben een gevangene van Chris­tus.

27-05-2021

We gaan naar een tekst uit de brief van Paulus aan de Filippenzen. Dit is een van de brieven die Paulus schrijft vanuit de gevangenis. Het is al­leen wel bijzonder dat hij dan zegt: ik ben een gevangene van Chris­tus. Dus hij voelt dat ook die gevangenis waarin hij zich dan be­vindt – en ook […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

En de Geest Gods zweefde boven de wateren.

27-05-2021

Daar staat een geweldig stuk Evangelie in die ene zin. Genesis 1 als ge­heel zou je een Evangelie kunnen noemen. Gods Geest is bóven de wa­te­ren, dat wil zeggen, dat Hij er over heerst. Er is één autoriteit, die boven die wateren uitstijgt. De Geest van God is dus ook heel duidelijk betrokken bij het […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Losgeld

24-05-2021

In het hebreeuws vinden we het woord: kopher, כופר – de woordstam kipper כפּ, dat is bedekken, verzoenen; zoals ook in Yom Kippur, of eigenlijk Yom Kippu-rim,  יום  כפּורים de Dag van de Bedekkingen. Kopher is losgeld. De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken wat verloren is, Hij is gekomen niet om gediend […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

De liefde is sterk als de dood

19-03-2021

De liefde is sterk als de dood.  Hl.8:6 Hier zijn niet ik-gij personen aan het woord, maar de verteller. Het zijn de woorden van liefde, die sterk is als de dood. Daar vindt de over­­gang plaats van de schepping naar de openbaring. De enige tekst die niet gesproken wordt, maar gezegd. Hier wordt – als […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Anokhi

19-03-2021

Het getal van het Hebreeuwse woord anokhi (= ik ben) is 81. In Hoog­lied zien we die negentallen: 9 x 9 = 81. Anokhi is ook het woord, waar­mee de Tien Woorden bij de Sinai beginnen. De Jood­se over­levering zegt: het woord anokhi omvat alle heilige namen. V­er­gelijk daarmee ook het Johannes-Evangelie, waarin Jezus zegt: […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

De Geest van God op de wateren

16-03-2021

Duisternis lag op de vloed «En duisternis lag op de vloed»  Gen.1:2. Letterlijk: «Duisternis op het aangezicht van de vloed (tehom)». Het woord tehom hangt samen met het woord haman, wat rumoer ma­­ken betekent. Tehom heeft ook in zich de betekenis van: draai­kolk, chaos, vloed. De kolkende, bruisende vloed. Bij de Babyloniërs was het Tiamat. […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Exodus – Deel 1

08-02-2021

Gebed merk op wat wij [al] niet meer durven verlangen de woorden van Genesis 1 : DE Eeuwige Schepper ik word zo rustig van deze woorden; ik haal ’s avonds de sterren haast naar me toe; alsof ze me toedekken God zag dat het goed was – ik voel vertrouwen, alsof ik even op mijn […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Exodus – Deel 2

08-02-2021

De komst van Jitro was een cruciaal moment in de voorbereiding voor de Mattan Torah: de Gave van de Torah bij de berg Sinai. Jitro komt als repre-sentant van de gojim, in Ex. 18 wordt de volkerenwereld in de gestalte van deze priester betrokken bij de Sinai-openbaring. Rabbi El ‘azar verbindt hiermee de woorden van […]

Gepost in Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Wandelen op de zee

05-10-2020

“….en de zee werd onstuimig, daar er een harde wind woei. Toen zij dan vijfentwintig of dertig stadiën hadden geroeid, zagen zij Jezus over de zee gaan en dicht bij het schip komen, en zij werden bevreesd”{Joh 6 vers 18-19} Een ander voorbeeld: het wandelen op de zee. De zee is vanouds in de Tenakh […]

Gepost in Artikelen, Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579554 bezoekers sinds 07-06-2010