Romeinen studie door Dr.K.D.Goverts

De brief van Paulus aaan de Romeinen Deel 11

19-08-2011

In het leven als koningen heersen “Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heer­sen door die ene, veel meer (weer dat motiefwoord) zullen zij, die de overvloed van genade en van de ga­ve der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Je­zus Christus”. – Rom.5:17. […]

Gepost in Romeinen studie door Dr.K.D.Goverts | Geen commentaren »

De brief van Paulus aan de Romeinen Deel 12

18-08-2011

HOOFDSTUK 6 De symboliek van de doop “Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toe­ne­me? Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?  Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?” – […]

Gepost in Romeinen studie door Dr.K.D.Goverts | Geen commentaren »

De brief van Paulus aan de Romeinen Deel 13

17-08-2011

Zondigen is tegennatuurlijk Het woord natuur is natuurlijk ook een heel problematisch woord, als het ge­bruikt wordt voor ‘een zondige natuur’. Het Hebreeuws heeft niet eens een woord voor ‘natuur’. Het is typisch een Grieks woord (physis). Het woord ‘natuur’ is ook nogal statisch, wanneer er bijvoorbeeld ge­zegd wordt: ja, dat is mijn natuur, dat […]

Gepost in Romeinen studie door Dr.K.D.Goverts | Geen commentaren »

De brief van Paulus aan de Romeinen Deel 14

16-08-2011

HOOFDSTUK 7 De zonde heeft uitgaande van het gebod, mij misleid Romeinen 7 is een heel beroemd hoofdstuk. Daarin komen nogal wat onderwerpen aan de orde, die in de loop van de tijd vaak een grote rol hebben gespeeld. Het gaat daar over de ont­moe­­ting tussen de wet en de mens. De vraag doet zich […]

Gepost in Romeinen studie door Dr.K.D.Goverts | Geen commentaren »

De brief van Paulus aan de Romeinen Deel 15

15-08-2011

Want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik Want wat ik uitwerk, weet ik niet; want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. – Rom.7:15. Dat gegeven komt dan weer terug in de vers 18: Want ik […]

Gepost in Romeinen studie door Dr.K.D.Goverts | Geen commentaren »

De brief van Paulus aan de Romeinen Deel 16

14-08-2011

HOOFDSTUK 8 De gezindheid van het vlees is de dood, de ge­zind­heid van de Geest is leven en vrede In dit hoofdstuk komen in hoofdzaak twee onderwerpen naar voren. In de eer­ste plaats het aspect van vlees en geest. Daarop aanslui­tend het on­der­werp: de hoop. Van daaruit gaat de lijn meteen ook door naar hoofdstuk […]

Gepost in Romeinen studie door Dr.K.D.Goverts | Geen commentaren »

De brief van Paulus aan de Romeinen Deel 17

13-08-2011

Zwakke en armelijke wereldgeesten Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus. – Kol.2:8. En ook: Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, geboden […]

Gepost in Romeinen studie door Dr.K.D.Goverts | Geen commentaren »

De brief van Paulus aan de Romeinen Deel 18

12-08-2011

HOOFDSTUK 9 Ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer Het begin van Romeinen 9 zegt: Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij dit mede door de heilige Geest. – Rom.9:1. ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer. – v.2. Het is in de eerste […]

Gepost in Romeinen studie door Dr.K.D.Goverts | Geen commentaren »

De brief van Paulus aan de Romeinen Deel 19

11-08-2011

Een proces van verharding Je zou het ook zo kunnen stellen: de farao wordt ver­hard door het woord. Mozes komt daar met woorden van God. Als Mozes niet geko­men was, had die verharding ook niet plaatsgevonden. Dan was die fa­rao misschien best nog wel een redelijke figuur ge­weest. Als je hem maar niet tegensprak, was […]

Gepost in Romeinen studie door Dr.K.D.Goverts | Geen commentaren »

De brief van Paulus aan de Romeinen Deel 20

10-08-2011

HOOFDSTUK 10 IJver voor God, maar niet met ver­stand. Broeders, de begeerte mijns harten (letterlijk: welbehagen – ratson, dat is dat woord uit Lucas 2) en mijn gebed over hun behoud (soteria) gaan tot God uit. Want ik getuig van hen, dat zij ijver voor God bezitten, maar zonder ver­stand. – Rom.10:1,2. Broeders, de toegenegenheid mijns […]

Gepost in Romeinen studie door Dr.K.D.Goverts | Geen commentaren »

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601669 bezoekers sinds 07-06-2010