Romeinen studie door Dr.K.D.Goverts

De brief van Paulus aan de Romeinen deel 1

29-08-2011

Inleiding      We zullen nog wel nader ingaan op de datering van de Romeinenbrief. Waarschijnlijk zal dit om­streeks het jaar 57 zijn geweest. Vermoedelijk is het een van de latere brie­­­­­ven van Paulus. Tessalonicenzen 1 is waar­schijnlijk de oud­ste brief; anderen noemen de Galatenbrief als de oudste. HOOFDSTUK 1 Een kracht Gods tot be­houd De Romeinenbrief […]

Gepost in Romeinen studie door Dr.K.D.Goverts | Geen commentaren »

De brief van Paulus aan de Romeinen deel 2

28-08-2011

Jezus’ solida­riteit met de mensen was zijn heerlijkheid Als het in Romeinen 2 gaat over het punt van het oordeel, dan moeten we erop letten, dat de bijbel niet bedoelt een soort edelmoedigheid van mensen die dan daarnaast ook nog eens oog hebben voor de ander, maar over iets dat er heel wezenlijk bij hoort. […]

Gepost in Romeinen studie door Dr.K.D.Goverts | Geen commentaren »

De brief van Paulus aan de Romeinen deel 3

27-08-2011

De verguizingscatechese In Romeinen 2 gaat het dan over de Joodse traditie. We hebben al gezien dat het opschrift ‘Het oordeel Gods over de Joden’ in de NBG-vertaling niet klopt, want God doet niet in opschriften. Opschriften zijn wat dat betreft altijd heel riskant. Zeker als ze op die manier ook nog aanleiding geven tot […]

Gepost in Romeinen studie door Dr.K.D.Goverts | Geen commentaren »

De brief van Paulus aan de Romeinen deel 4

26-08-2011

Zonder terugkeer geen toe­komst We houden in gedachten, wat we als ons uit­gangs­punt gezien hebben, dat Paulus hier niet spreekt over de Joden, of over het Jodendom. Het op­schrift dat het NBG erboven gezet heeft, is dus ook niet terzake. Want het ‘oordeel Gods over de Joden’ bestaat niet! God oordeelt niet in het al­gemeen. […]

Gepost in Romeinen studie door Dr.K.D.Goverts | Geen commentaren »

De brief van Paulus aan de Romeinen deel 5

25-08-2011

De naam Gods wordt om u gelasterd onder de heidenen Je kunt lijden als bemoeial, zoals Petrus zegt; als je overal je neus in­steekt, krijg je af en toe een deksel op je neus. Je kunt dus lijden omdat je je overal in mengt. Maar je kunt ook lijden ter wille van de Messias. Dat […]

Gepost in Romeinen studie door Dr.K.D.Goverts | Geen commentaren »

De brief van Paulus aan de Romeinen Deel 6

24-08-2011

Wat is dan het voorrecht van de Jood? We zitten nu op de overgang van Romeinen 2 naar 3. We hebben het slot van Romeinen 2 besproken, dat ons nog steeds blijft fascineren. Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis?  Rom.3:1. Welk is dan het voordeel […]

Gepost in Romeinen studie door Dr.K.D.Goverts | Geen commentaren »

De brief van Paulus aan de Romenen Deel 7

23-08-2011

Veeleer bevestigen wij de wet Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de wet. – Rom.3:31. Dat ‘bevestigen’ is een vaste uitdrukking in het rabbijnse denken. Je kunt een uitspraak bevestigen, dan verleen je daaraan rechtsgeldigheid. Paulus zegt: we zijn nu juist de Torah aan het bekrachtigen, […]

Gepost in Romeinen studie door Dr.K.D.Goverts | Geen commentaren »

De brief van Paulus aan de Romeinen Deel 8

22-08-2011

hoofdstuk 4 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof Paulus gaat in Romeinen 4 ook een verhaal vertellen, het verhaal van Abra­ham. We willen nu ingaan op een kernthema, dat in Romeinen 4 aan de orde zal komen. Dit hoofdstuk staat in een bepaald kader. In hoofdstuk 3 ging het over het gerechtvaardigd worden. daarom, dat […]

Gepost in Romeinen studie door Dr.K.D.Goverts | Geen commentaren »

De brief van Paulus aan de Romeinen Deel 9

21-08-2011

God oordeelt mensen tot vrijheid “Hem echter, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid,” – Rom.4:5. Hier wordt van de goddeloze gesproken. In het Hebreeuws is dat de rasja. Het wordt ook wel vertaald met de doemende, de afbreker. Dat is een woord […]

Gepost in Romeinen studie door Dr.K.D.Goverts | Geen commentaren »

De brief van Paulus aan de Romeinen Deel 10

20-08-2011

HOOFDSTUK 5 Vrijspraak – God spreekt net zo lang tot je vrij bent God is de scheppende God; de Dei Creator. Hij is de God die te voor­schijn roept. Hij is de God die te voorschijn gelooft. Hij spreekt net zo lang, tot je helemaal te voorschijn bent gekomen Dat is ook mede het thema […]

Gepost in Romeinen studie door Dr.K.D.Goverts | Geen commentaren »

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601653 bezoekers sinds 07-06-2010