Korte stukjes

Diens bloed zal vergoten worden

07-01-2016

“Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergo­ten wor­den, want naar het beeld Gods heeft Hij de mens gemaakt”. {G­en.9:6}. Dit is een opmerkelijke uitspraak. Dit is in de ogen van God een ongelooflijk diepgaande zaak. “Diens bloed zal door de mens vergoten worden”. Theoretisch is deze vertaling mogelijk. Het nadeel van deze verta­ling […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Zand en ziekte

12-10-2015

In het Hebreeuws heb je het woord cholèh, dat ziekte bete­kent. De Joodse den­kers hebben erop gewezen, dat er hier een verband ligt met een ander Hebreeuws woord: chol, dat zand betekent. Dan zie je het verband: als je in­nerlijk ziek bent, dan is je innerlijke leven als los zand. De samenhang is ver­­dwenen, en […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Die in de hemel zetelt, lacht

06-10-2015

“Die in de hemel zetelt, lacht” {Ps.2:4}. In deze Psalm lezen we niet zozeer de spotlach, maar veel meer de lach van het weten, het weten van het andere, waarom zou Hij, die in de hemel gezeten is, lachen? Niet omdat Hij het bespottelijk vindt, maar omdat Hij weet van iets anders, namelijk: “Ik heb immers […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Zakar en kameel – 227

21-05-2015

De getalswaarde van het woord zakar (gedenken) is 227. Zajien =7 {ז}; kaf=20{כ}; reesj=200 {ר}. Als je de volle waarde van de gimel, de kameel, optelt, heb je ook 227. Dus het gedenken is de kameel, waarop je kunt rijden door de woestijn. Zo ga je door de woestijn van de wereld en de ka­meel, het […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Liefde – ahawaah

07-05-2015

Het Hebreeuwse woord voor “liefde”is “ahawaah”: אהבה De totale getalswaarde hiervan is 13 {1+5+2+5}. De Bijbel leert, dat God liefde is: “Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde”{1Joh.4 vers 8}, en “En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde […]

Gepost in Korte stukjes | 3 Commentaren »

Een veelverige rok

04-05-2015

Veelkleurig. Als God iets doet, is het altijd veelkleurig. Waar denk je aan bij God: aan kleur! Er zijn nogal wat mensen, die aan zwart denken, als God in hun gedachtewereld komt. Zwart is de afwezigheid van alle kleur. Anderen denken: bij God hoort grijs. Niet zwart, niet wit, niet kleurrijk, maar ergens er tussen […]

Gepost in Korte stukjes | Comments Off on Een veelverige rok

De vijf gestalten van de ziel

02-02-2015

In de rabbijnse leer worden vijf aspecten van de ziel onderscheiden.   1. Nèphesj betekent ziel, maar ook identiteit, persoonlijkheid. Nèphesj betekent ook het leven in deze zichtbare, natuurlijke wereld   2. De Ruach is je geest. Dan ben je al iets meer in de richting van de we­reld van God. De ruach is datgene wat […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Bidden met wijd uitgespreide ar­men

01-12-2014

“Zo wil ik U prijzen (zegenen) mijn leven lang, in uw naam mijn handen opheffen” {Ps.63:5}. Wat betekent nu je handen opheffen? Waarom hef je je handen op? In samenkomsten zie je soms een hand omhoog gaan, soms twee han­den en soms helemaal niet. Soms gaat het heel spontaan en soms gaat het wat houterig. Het […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Hoe vertaal je “eeuwig”?

27-05-2014

“En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben ge­bracht als de sterren, voor eeu­wig en altoos”. En daaraan vooraf staat: “Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, de­zen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrij­zen” {Dan.12:2-3}. Dat woord […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Hij is vóór alle dingen

03-05-2014

Deze uitspraak is al zo indrukwekkend!Hij is vóór alle dingen. Hij is het begin vóór alle begin. Dat zijn nu de fundamenten.Soms kan één regel je leven weer op nieuwe grond, op hoger grond zet­ten. Soms kan een enkele zin je opeens de ogen openen. Hij is vóór alles uit en alle dingen hebben hun […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601649 bezoekers sinds 07-06-2010