Korte stukjes

Liefde stelt geen vragen

07-02-2021

De gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. Dat is een eindeloos verhaal. Die Samaritaan stelt geen vragen. Liefde stèlt geen vragen. Dat kun je natuurlijk ook moeilijk, als ie­mand daar half­dood ligt. En dan samen naar de herberg. De Sama­ri­taan naast de ezel en de Jood er bovenop. Zo komen ze samen thuis. Als je een […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Goed en kwaad

26-05-2019

Goed en kwaad – rijp en onrijp Het is ook merkwaardig dat de begrippen goed en kwaad in het Ara­mees vertolkt worden met rijp en onrijp. Goed is rijp en kwaad is onrijp. Dus kwaad is datgene wat geen tijd gehad heeft om te rijpen. Dat geeft op zich ook te denken, want je kunt […]

Gepost in Artikelen, Korte stukjes | Geen commentaren »

De Naam van God

13-09-2018

De Naam van God Ha Sjem = de Naam. Dat is de naam, die je niet uitspreekt. Dat is het zogenaamde tetra­gram, JHWH. In de loop van de tijd werden deze letters helaas wèl uitge­spro­ken. Daar heeft men soms van alles van gemaakt, onder an­dere JEHO­VAH; deze benaming berust echter op een tragisch misverstand, puur […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Wij zijn van zijn geslacht

02-05-2016

“Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse opper­vlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toe­ge­meten tijden en de gren­zen van hun woonplaatsen bepaald”. opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons. Want in […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Wee u

04-04-2016

Dat heeft in de Bijbel een andere betekenis dan er meestal aan ver­bon­den wordt. Het is géén dreigement. Het betekent eigenlijk: ik houd mijn hart vast voor je. Het is eigenlijk een uitroep van medelij­den of zelfs van ontzetting. In het boek Openbaring zien we dat woord weer terug. Zo bijvoorbeeld ‘Wee de aarde en […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Liefde

23-03-2016

Liefde is een verschrikkelijk avontuur. God begon daarmee en God begint daarmee elk moment opnieuw. God is vertwijfeld en men kan Hem niet helpen. Liefde laat zich niet dwingen. Zoals in het Hooglied gezegd wordt: “maak de liefde niet wakker, tot het haar behaagt”. Om wanhopig van te worden, die blinde, die ongehoorzame, die niet […]

Gepost in Korte stukjes | 1 Comment »

Het Joodse denken

20-01-2016

Het Joodse denken heeft altijd gezegd: de Torah betekent, hoe je van God uit ge­zien wordt. Hoe de Eeuwige jou ziet, dat is veel mooier. Vijf boeken lang zegt Hij: zo zie Ik jou. Daarom zijn het ook de vijf boe­­­ken van de genezing, of de vijf boeken van de barmhartigheid. Het zijn ge­nezende verhalen. […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Diens bloed zal vergoten worden

07-01-2016

“Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergo­ten wor­den, want naar het beeld Gods heeft Hij de mens gemaakt”. {G­en.9:6}. Dit is een opmerkelijke uitspraak. Dit is in de ogen van God een ongelooflijk diepgaande zaak. “Diens bloed zal door de mens vergoten worden”. Theoretisch is deze vertaling mogelijk. Het nadeel van deze verta­ling […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Zand en ziekte

12-10-2015

In het Hebreeuws heb je het woord cholèh, dat ziekte bete­kent. De Joodse den­kers hebben erop gewezen, dat er hier een verband ligt met een ander Hebreeuws woord: chol, dat zand betekent. Dan zie je het verband: als je in­nerlijk ziek bent, dan is je innerlijke leven als los zand. De samenhang is ver­­dwenen, en […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Die in de hemel zetelt, lacht

06-10-2015

“Die in de hemel zetelt, lacht” {Ps.2:4}. In deze Psalm lezen we niet zozeer de spotlach, maar veel meer de lach van het weten, het weten van het andere, waarom zou Hij, die in de hemel gezeten is, lachen? Niet omdat Hij het bespottelijk vindt, maar omdat Hij weet van iets anders, namelijk: “Ik heb immers […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

573948 bezoekers sinds 07-06-2010