Korte stukjes

Zwart schaap

03-10-2021

Het zwarte schaap zijn is een uitdrukking waarmee wordt aangegeven dat iemand het buitenbeentje van een groep of familie is. Tijdens een wandeling in de polder kwam ik een kudde schapen tegen, vredig naast elkaar rustend in het gras. Eén van de schapen was zwart. Een zwart schaap in een witte kudde gaat zonder problemen. Ze reageren […]

Gepost in Artikelen, Korte stukjes | Geen commentaren »

Wij komen nooit van Hem af.

30-06-2021

Een nieuw spreekwoord: Al gaan de mensen nog zo snel, het evangelie achterhaalt hen wel. Achterhaald door het evan­­ge­lie. Dat is het geheim. Juist dat kruis werd een teken van verzoe­ning en het draagt 60– en 100-voudige vrucht. Dat zegt Schulte Nordholt ook aan het eind van een ge­dicht:    Wat zijt gij gaan zien […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

De liefde die niet is op te wekken, maar die al eeuwig wakker is

19-05-2021

En Ik, die Vorst, met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan ’t wereldrond doen horen. Hij sprak tot Mij: ‘k Heb heden U geteeld; Gij zijt Mijn Zoon, Gij  zijt Mijn Eengeboren’; zeg vrij Uw eis: Ik zal Uw macht verhogen, opdat Uw  Naam alom ontzaglijk zij; het heidendom ligt voor Uw stoel gebogen, […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Liefde stelt geen vragen

07-02-2021

De gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. Dat is een eindeloos verhaal. Die Samaritaan stelt geen vragen. Liefde stèlt geen vragen. Dat kun je natuurlijk ook moeilijk, als ie­mand daar half­dood ligt. En dan samen naar de herberg. De Sama­ri­taan naast de ezel en de Jood er bovenop. Zo komen ze samen thuis. Als je een […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Goed en kwaad

26-05-2019

Goed en kwaad – rijp en onrijp Het is ook merkwaardig dat de begrippen goed en kwaad in het Ara­mees vertolkt worden met rijp en onrijp. Goed is rijp en kwaad is onrijp. Dus kwaad is datgene wat geen tijd gehad heeft om te rijpen. Dat geeft op zich ook te denken, want je kunt […]

Gepost in Artikelen, Korte stukjes | Geen commentaren »

De Naam van God

13-09-2018

De Naam van God Ha Sjem = de Naam. Dat is de naam, die je niet uitspreekt. Dat is het zogenaamde tetra­gram, JHWH. In de loop van de tijd werden deze letters helaas wèl uitge­spro­ken. Daar heeft men soms van alles van gemaakt, onder an­dere JEHO­VAH; deze benaming berust echter op een tragisch misverstand, puur […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Wij zijn van zijn geslacht

02-05-2016

“Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse opper­vlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toe­ge­meten tijden en de gren­zen van hun woonplaatsen bepaald”. opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons. Want in […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Wee u

04-04-2016

Dat heeft in de Bijbel een andere betekenis dan er meestal aan ver­bon­den wordt. Het is géén dreigement. Het betekent eigenlijk: ik houd mijn hart vast voor je. Het is eigenlijk een uitroep van medelij­den of zelfs van ontzetting. In het boek Openbaring zien we dat woord weer terug. Zo bijvoorbeeld ‘Wee de aarde en […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Liefde

23-03-2016

Liefde is een verschrikkelijk avontuur. God begon daarmee en God begint daarmee elk moment opnieuw. God is vertwijfeld en men kan Hem niet helpen. Liefde laat zich niet dwingen. Zoals in het Hooglied gezegd wordt: “maak de liefde niet wakker, tot het haar behaagt”. Om wanhopig van te worden, die blinde, die ongehoorzame, die niet […]

Gepost in Korte stukjes | 1 Comment »

Het Joodse denken

20-01-2016

Het Joodse denken heeft altijd gezegd: de Torah betekent, hoe je van God uit ge­zien wordt. Hoe de Eeuwige jou ziet, dat is veel mooier. Vijf boeken lang zegt Hij: zo zie Ik jou. Daarom zijn het ook de vijf boe­­­ken van de genezing, of de vijf boeken van de barmhartigheid. Het zijn ge­nezende verhalen. […]

Gepost in Korte stukjes | Geen commentaren »

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601653 bezoekers sinds 07-06-2010