Het bijbelboek Openbaring

Het Bijbelboek Openbaring Deel 1

21-12-2013

Johannes’ eerste visioen (Openbaring 1:1-3) Opschrift en heilwens “Openbaring van Jezus Christus, die God Hem heeft gegeven om zijn slaven te tonen wat spoedig moet gebeuren; en Hij heeft die door zijn engel gezonden en aan zijn slaaf Johannes te kennen gegeven. Deze heeft het woord van God betuigd en het getuigenis van Jezus Christus, […]

Gepost in Het bijbelboek Openbaring | Geen commentaren »

Het bijbelboek Openbaring Deel 2

20-12-2013

Openbaring 1:4-7 Afzender, ontvangers en een nieuwe heilwens. “Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de trouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en […]

Gepost in Het bijbelboek Openbaring | Geen commentaren »

Het bijbelboek Openbaring Deel 3

19-12-2013

Openbaring 1 vers 5-7 En van Jezus Christus, de trouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. “Trouw” is in het Grieks pistos, d.w.z. “geloofwaardig” of “betrouwbaar”. De Messias is in meerdere opzichten de “getrouwe getuige”. Allereerst om wat Hij toont aan Zijn slaven. Hij heeft wat God […]

Gepost in Het bijbelboek Openbaring | Geen commentaren »

Het Bijbelboek Openbaring Deel 4

18-12-2013

Openbaring 1:8-11 Vers 8 Ik ben de alfa en de omega, zegt [de] Heer, God, Hij die is en die was en die komt, de Almachtige.   De alfa is de eerste en de omega de laatste letter van het Griekse alfabet. De uitdrukking “de alfa en de omega” is een synoniem van “de eerste […]

Gepost in Het bijbelboek Openbaring | Geen commentaren »

Het Bijbelboek Openbaring Deel 5

17-12-2013

Openbaring 1:12-20 Wat Johannes zag “En ik keerde mij om, om de stem te zien die met mij sprak en toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaars; en in [het] midden van de kandelaars [iemand de] Zoon des mensen gelijk, bekleed met een gewaad tot de voeten en aan de borst omgord […]

Gepost in Het bijbelboek Openbaring | Geen commentaren »

Het bijbelboek Openbaring Deel 6

16-12-2013

Openbaring 2:1-7 Boodschap voor Efeze “Aan de engel van de gemeente in Efeze schrijf: Deze [dingen] zegt de Houder van de zeven sterren in zijn rechter [hand], de Wandelaar in het midden van de zeven luchters, die van goud, Ik weet uw werken: Namelijk uw gezwoeg, en uw volharding, en dat u niet kunt dragen […]

Gepost in Het bijbelboek Openbaring | Geen commentaren »

Het Bijbelboek Openbaring Deel 7

15-12-2013

Openbaring 2: 8-11 Schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna. Over de opdracht om aan de “bode van de vergadering” te schrijven is in het bovenstaande al gesproken (2:1). De plaats Smyrna bestaat nog steeds, in de vorm van de miljoenenstad Izmir. Dit zegt de eerste en de laatste. Ook deze zelfaanduiding is […]

Gepost in Het bijbelboek Openbaring | Geen commentaren »

Het Bijbelboek Openbaring Deel 8

14-12-2013

Openbaring 2:12-17 Boodschap voor Pergamum “En aan de engel van de gemeente in Pergamus schrijf: Deze [dingen] zegt Hij die heeft het zwaard, het tweesnijdende, het scherpe: Ik weet waar u woont: waar de troon van de satan is! En u houdt vast de naam van Mij en verloochent niet het geloof van Mij, zelfs […]

Gepost in Het bijbelboek Openbaring | Geen commentaren »

Het Bijbelboek Openbaring Deel 9

13-12-2013

Openbaring 2:18-29 Boodschap voor Thyatira “En aan de engel van de gemeente in Thyatira schrijf: Deze [dingen] zegt de Zoon van de God, de Bezitter van de ogen van Hem als een vuurvlam en de voeten van Hem als wit koper: Ik weet van u de werken en de liefde en het geloof en de […]

Gepost in Het bijbelboek Openbaring | Geen commentaren »

Het Bijbelboek Openbaring Deel 10

12-12-2013

Openbaring 3:1-6 Boodschap voor Sardis “En aan de engel van de gemeente in Sardis schrijf: Deze [dingen] zegt de Bezitter van de zeven geesten van God en de zeven sterren. Ik weet van u de werken: dat u hebt [een] naam dat u leeft, en dood bent u! Wordt wakend en verstevig de rest die […]

Gepost in Het bijbelboek Openbaring | 1 Comment »

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601644 bezoekers sinds 07-06-2010