Hebreeuws in zes dagen

Jod = Hand omlaag, Hand omhoog

24-05-2021

De 10e letter Jod, die ook het cijfer 10 is. Met de Jod begint in feite een nieuw leven, als een nieuwe geboorte: de Jod (10) is te zien als een Aleph (1) op een nieuw niveau. Het nieuwe niveau is dat de jongvolwassene nu als volwaardig lid van de samenleving geroepen wordt om een […]

Gepost in Hebreeuws in zes dagen | Geen commentaren »

Kaph = Doende hand

24-05-2021

De 11e letter Kaph heeft een getalswaarde van 20. Zoals tussen de Jod en de Aleph is er ook verband tussen de Kaph en de Beth: de Kaph (20) is de Beth (2) op een nieuw niveau. Er zijn nog 3 overeenkomsten tussen beide letters. In de eerste plaats lijken beide letters veel op elkaar, […]

Gepost in Hebreeuws in zes dagen | Geen commentaren »

Lamed = Pprikstok, Weggeprikt uit Egypte

24-05-2021

De 12e letter Lamed heeft een getalswaarde van 30. In de vorm is een kaph te zien met daarboven een Waw: het is alsof de mens door de ‘doende hand’ van God wordt ‘weggedragen’. Gimel (3) en Lamed (30) duiden beiden op beweging: ‘weg van huis’ en ‘weg uit het diensthuis’. De naam ‘lamed’ (van […]

Gepost in Hebreeuws in zes dagen | Geen commentaren »

Mem = Water

24-05-2021

De 13e letter Mem heeft een getalswaarde van 40. In de vorm is een Kaph te zien met een Waw ervoor. Mem betekent water en is symbool voor tijd, het stromen van de tijd. De Mem doelt speciaal op de tijd in de woestijn. Deze tijd is een tijd van wachten. Wie zich laat wegroepen […]

Gepost in Hebreeuws in zes dagen | Geen commentaren »

Nun = Vis, Bevrijding, Rust

24-05-2021

De 14e letter Nun heeft een getalswaarde van 50. Nun betekent vis en is het symbool voor vrijheid: zo vrij als een vis in het water! In de vorm van de letter is een ‘zittende Waw’ te herkennen: de mens die tot rust is gekomen. Net als de Hé (5) duidt de Nun (50) op […]

Gepost in Hebreeuws in zes dagen | Geen commentaren »

Samekh = Slang, Tegenkracht

24-05-2021

De 15e letter Nun heeft een getalswaarde van 60 en klinkt als een scherpe letter sisklank. Samekh (60) komt overeen met de Waw (6). In de vormgeving is een Waw te zien een rond gebogen Waw, als het ware een opgerolde slang. Het woord samekh is afgeleid van šámakh dat tegenwicht geven (negatief) of steunen […]

Gepost in Hebreeuws in zes dagen | Geen commentaren »

Ajin = Oog, Ziener zijn

24-05-2021

De 16e letter Ajin heeft een getalswaarde van 70. In de vormgeving  is een lange naar links gebogen Waw te zien met daarbovenop nog een Waw, terwijl beide ‘gekroond’ zijn door een Jod. De Ajin is net als de Aleph nagenoeg klankloos. Praktisch is er geen verschil te horen tussen een woord dat met een […]

Gepost in Hebreeuws in zes dagen | Geen commentaren »

Péh = Mond

24-05-2021

De 17e letter Péh heeft een getalswaarde van 80. Evenals de Cheth (8) duidt de Péh op een nieuwe fase in de bevrijde samenleving: het volk wordt geconfronteerd met een profeet, met iemand die direct spreekt namens God, die als het ware ‘de mond van God’ is. Als woordvoerder van God, als Zijn spreekbuis, zegt […]

Gepost in Hebreeuws in zes dagen | Geen commentaren »

Tsadé = Vishaak

24-05-2021

De 18e letter Tsadé heeft een getalswaarde van 90. Tsadé is een oud woord voor vishaak. In de vorm is dat enigszins te herkennen: een langgerekte scherp naar links gebogen Waw (haak) met rechts bovenop een tweede Waw. De scherpe Tsadé (90) correspondeert met de scherpe Teth (9): beiden zijn verbonden met crisis en beproeving. […]

Gepost in Hebreeuws in zes dagen | Geen commentaren »

Qoph = Nauwe opening, Oog van de naald.

24-05-2021

De 19e letter Qoph heeft een getalswaarde van 100. De letter lijkt op een Kaph met een lange Waw ervoor. Na de eenlingen en de tientallen komen nu de honderdtallen. Het getal 100 duidt net als de getallen 1 en 10 op het begin van een nieuwe tijd. In het 100e levensjaar begon voor Abraham […]

Gepost in Hebreeuws in zes dagen | Geen commentaren »

Zoeken

Column

Kharib

Carl Friedman vertelt over een jongen, hij heette Hakan en hij was zes jaar, ze zag hem buiten, op een braakliggend veldje. Hij had een bal bij zich, en hij staarde ernaar, alsof hij hoopte dat die vanzelf in beweging zou komen. Ben je aan het voetballen? vroeg zij. Ja, maar er is niemand om […]

592068 bezoekers sinds 07-06-2010