Genesis

Het scheppings verhaal eindigt met Numeri 7 Deel 14

24-05-2021

Het scheppingsverhaal eindigt eigenlijk pas in Numeri 7:1. Je ziet ook hier weer, dat de mens de partner van God is. God zegt te­gen de mens: jij maakt de tabernakel, Ik maak de wereld. Die ta­ber­nakel was dus niet zomaar een leuk plekje om wat gods­dienst te beoefenen. Van God staat in het begin van […]

Gepost in Genesis | Geen commentaren »

Genesis,Van wege de engelen. Deel 13

17-05-2021

«Vanwege de engelen» Die engelen zijn hier uiteraard de boze engelen. En dan is er een ver­bin­­ding te leggen met Genesis 6. «Zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen»  Gen.6:2. Het gaat hier over de engelvorsten met hun bezitsdrang, waardoor de […]

Gepost in Genesis | Geen commentaren »

Genesis, Gij zijt immers onze Vader Deel 12

17-05-2021

Jesaja 63:15-l9 In dit gedeelte doen ze een beroep op God als Vader. Ze vragen, of Hij uit de hemel wil schouwen, of Híj de situatie in ogenschouw wil ne­­men. En dan zenden ze twee beden op: «Schouw uit de hemel en zie»  Jes.63:15.      «Keer weder terwille van uw knechten»  Jes.63:17. Beide beden zijn verbonden […]

Gepost in Genesis | Geen commentaren »

Genesis, De overdracht van het licht. Deel 11

02-04-2021

* De overdracht van het licht In Exodus gaat het dus over vader en moeder, die het licht over­dra­gen. In Genesis gaat het over de zon en maan, ook als lichtdragers. Jozef ziet in zijn dromen zijn broers als elf sterren en zijn vader en moe­der als zon en maan, dus als lichtdragers. Het gaat […]

Gepost in Genesis | Geen commentaren »

Genesis, Ik zal vijandschap zetten Deel 10

02-04-2021

* Ik zal vijandschap zetten «En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad»  Gen.3:15. De vrouw heeft gefaald, maar krijgt toch meteen een belofte: uit haar zaad zal de Messias geboren worden. De vrouw wordt niet gepas­seerd, ze wordt juist bij het verlossingswerk ingeschakeld. Juist via […]

Gepost in Genesis | Geen commentaren »

Genesis, man en vrouw zijn uit de méns genomen. Deel 9

02-04-2021

* Man en vrouw zijn uit de mèns genomen Je kunt dus niet zeggen: de vrouw is uit de man genomen. Van Rijssel vertaalt in die Transcriptie-vertaling het woord rib met com­­ponent. Dat is toch ook een minder gelukkige vertaling. Een com­­­ponent doet denken aan een ontbrekend deel. Adam was geen on­d­erdeel kwijt. We moeten […]

Gepost in Genesis | Geen commentaren »

Genesis, de vrouw is geen afsplitsing van de man. Deel 8

02-04-2021

* De vrouw is geen afsplitsing van de man. Wat opvalt is, dat voor de mens drie zelfstandige naamwoorden wor­den gebruikt: adam (mens), sachar (mannelijk) en lekevah (vrou­we­lijk). Daar­naast worden er voor die mens twee voornaam­woor­­den ge­bruikt, namelijk: hen en hem. Daarom is het belangrijk te con­sta­te­ren, dat adam niet betekent: de man. De vrouw […]

Gepost in Genesis | Geen commentaren »

Genesis. De kosmos, een huis. Deel 7

25-03-2021

* De kosmos, een huis Zo spreekt de Bijbel niet kosmisch over de mens, maar menselijk over de kosmos. De mens is geen kosmisch wezen (dat is tegen het new-age-denken), maar de kosmos is een menselijke ruimte. Het Hebreeuws heeft ook geen woord voor kosmos. Dat krijg je pas in de Septuagint. God spreekt menselijk […]

Gepost in Genesis | Geen commentaren »

Genesis. De derde dag. Deel 6

24-03-2021

* De derde dag Dan is de zee weg, dan heb je land gekregen. Dat is ook die derde dag: grond onder je voeten. De derde dag is de dag van de opstanding, de dag van de beslissing. Op de derde dag staat Jezus op uit de doden; dan begint de nieuwe aar­­de. En dan […]

Gepost in Genesis | Geen commentaren »

Genesis. Hebreeuws en Grieks denken. Deel 5

24-03-2021

* Hebreeuws en Grieks denken Er is een groot verschil tussen het Hebreeuwse en het Griekse den­ken. frfphusis. Het Hebreeuws heeft zelfs geen wóórd voor phusis. In het He­breeuws gaat het niet om het so-sein maar om het da-sein, het er-zijn van de dingen. Ik ben die Ik ben…. Dat betekent niet ‘Ik besta’ (de […]

Gepost in Genesis | Geen commentaren »

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

585379 bezoekers sinds 07-06-2010