De Verdieping

Scheppen is ook: scheiden

16-03-2021

Het woord bara’ kan die grondbetekenis van scheiden ook hebben. Bara’ kan ook nog de betekenis hebben van het rooien van bomen. Dat klinkt in onze bosarme tijd wat negatief, maar hier moet je den­ken aan het uitsparen van ruimte, wat door het rooien van bomen ont­­­­­staat. Je krijgt dus een open ruimte, waarin iets […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Naam van de Wijsheid

16-03-2021

Het is opmerkelijk dat Job, als hij in de diepste afgrond van zijn leven verkeert, in zijn overdenking terecht komt bij de mijnwerkers: Job 28. Om dan te weten: God verstaat de weg van en naar de Wijsheid [v. 23] Hij ziet, doorziet, en vertelt de Wijsheid – jesapperaḥ – tellen – vertellen – Hij […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

De lamp Gods

16-03-2021

ner ’Elohim In 1 Samuel 3, 3 staat een heel bijzondere zin. De Lamp Gods was nog niet uitgegaan. Ik geef hier, op basis van de grondtekst, de voorkeur aan  de vertaling NBG 1951. Donkere tijd: de ogen van Eli, de priester waren gedoofd. Zijn zonen verduisterden het priesterschap. Maar de Lamp van God brandde […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Het verhaal van Isaac Babel.

13-03-2021

Isaac Babel, hij was een Russische Jood, in de tijd van Lenin, en hij trad toe tot het rode leger; het geloof zwoer hij af. Hij wilde iedereen vertellen: religie, dat is geweest. Dat is achterhaald. Hij maakte carrière in het leger. Zo ging hij ook als commandant naar Polen om ook daar de mensen […]

Gepost in Artikelen, De Verdieping | Geen commentaren »

Geloofs – belijdenis

15-02-2021

Ik geloof, met mijn handen vol twijfels, dat er een God bestaat die ons dichterbij is dan wij onszelf. Die in ons leeft en met ons lijdt en lacht. Die machtig is, en spreekt door mij, wanneer ik troost, bemoedig en vermaan. Hij luistert in mij, als mijn broer of zuster mij vermaant, mij bemoedigt […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Het Universum – alles is toegewend naar de Ene

07-09-2020

Het heelal wordt ook wel genoemd het universum. Uni betekent één en versum betekent: ‘gewend naar’. Je bent ergens naar toegewend. Het woord universum betekent dus eigenlijk: gewend naar de Ene. In dat woord universum zit dus in wezen uitgebeeld: alles is toegewend naar de Ene. Daarom mogen wij ook universeel leren denken. We wenden […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Waarheid

05-09-2020

“Waarheid” is het Hebreeuwse “emeth”  אמת. Waarheid heeft met God en Zijn woord te maken{Ps.31 vers 6; Joh.14 vers 6}. Wanneer je nu de “alef” uit dit woord weghaalt, dan blijft er “meeth” over. Dit betekent “dood”of “dode”. Zonder de “alef” is de waarheid dood. Het leven ontbreekt in de waarheid, zodra de “alef”, namelijk […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

De hé ה is een open venster

05-08-2020

Heel veel Hebreeuwse woorden, die vrouwelijk zijn, eindigen op een hee ה. Zo bijvoorbeeld issjah. Zoals bekend hebben de Hebreeuwse letters hebben een getalswaarde. De aleph, de eer­ste letter = 1, de bet, de 2e letter = 2 enzovoorts. Zie op deze website “Het Hebreeuwse alphabet”. De getalswaarde van de  ה = 5. De “hee” […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Ons hoofdkwartier is in de hemel

06-04-2020

Eén van de mooiste uitspraken over vogels is door de Here Jezus gedaan. In Matt 6:26 staat: “Ziet naar de vogels des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die…. In deze prachtige tekst geeft de Heer de verzekering dat wij ons in […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Twee arken door de woestijn

27-05-2019

Een citaat van Levinas. Toen de Israëlieten door de woestijn trokken, droegen ze iets heel merk­waardigs: “En Mozes nam het gebeente van Jozef mee” {Ex.13:19}. Veertig jaar lang hebben ze dus door de woestijn getrokken met een mum­­mie in een ark. Aan het slot van Genesis wordt het woord ‘aron ge­bruikt. Daarin werd het gebeente […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

582845 bezoekers sinds 07-06-2010