De Verdieping

Terug naar de Bron

25-06-2021

We lezen in Gen. 26 dat Jitschaq de bronnen weer opende die zijn vader Awraham had gegraven, en die de Filistijnen hadden dichtgestopt, letterlijk: met stof. Genesis 26 :18: En Izak keerde terug en hij groef de waterbronnen op, die ze gegraven hadden in de dagen van Abraham zijn vader, die de Filistijnen hadden dichtgestopt […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

De dertiende maakt de twaalf tot één.

24-05-2021

Oorspronkelijk was alles één. God was één. Dat er ook de aloude belij­denis van Israël. ‘De Eeuwige is onze God, de Eeuwige is één’. Er zijn 12 zonen van Jakob, de 12 stammen van Israël. Als je de letters van het getal één (echad) optelt krijg je 13. Dus als je 12 zonen hebt, kom […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Deze omgeeft het gehele land Chawila, waar het goud is.

24-05-2021

De samekh s (getal 60) is een letter van het Hebreeuwse alfabet. Die let­ter beeldt als het ware die omsluiting uit. Samekh hangt ook samen met het woord ondersteunen (samakh). Hij ondersteunt allen die vallen. De eerste keer dat die samekh voorkomt in de bijbel is in Genesis 2: De naam van de eerste is […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

De kop wordt vermorzeld.

24-05-2021

In Genesis 3 wordt gesproken over het zaad van de vrouw. Deze tekst wordt ook wel het proto-evangelie genoemd. En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Gen.3:15. De herziene Statenvertaling heeft zaad […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

De Heere is Waardigheid, Hij is Waarheid

19-05-2021

De HEERE is Waardigheid, Hij is Waarheid De  Eeuwige zal nooit van Zichzelf af gaan; Hij verloochent Zichzelve niet. Nimmer doet Hij iets of is Hij iets wat niet past bij Zijn Wezen. Daarom kan het ook niet, wat sommige Bijbelvertalingen zeggen in Psalm 66: de vijanden zullen Hem veinzend hulde brengen. In de nieuwe […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Twee arken door de woestijn

16-03-2021

Een citaat van Levinas. Toen de Israëlieten door de woestijn trokken, droegen ze iets heel merk­waardigs: “En Mozes nam het gebeente van Jozef mee”  {Ex.13:19}. Veertig jaar lang hebben ze dus door de woestijn getrokken met een mum­­mie in een ark. Aan het slot van Genesis wordt het woord ‘aron ge­bruikt. Daarin werd het gebeente […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Scheppen is ook: scheiden

16-03-2021

Het woord bara’ kan die grondbetekenis van scheiden ook hebben. Bara’ kan ook nog de betekenis hebben van het rooien van bomen. Dat klinkt in onze bosarme tijd wat negatief, maar hier moet je den­ken aan het uitsparen van ruimte, wat door het rooien van bomen ont­­­­­staat. Je krijgt dus een open ruimte, waarin iets […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Naam van de Wijsheid

16-03-2021

Het is opmerkelijk dat Job, als hij in de diepste afgrond van zijn leven verkeert, in zijn overdenking terecht komt bij de mijnwerkers: Job 28. Om dan te weten: God verstaat de weg van en naar de Wijsheid [v. 23] Hij ziet, doorziet, en vertelt de Wijsheid – jesapperaḥ – tellen – vertellen – Hij […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

De lamp Gods

16-03-2021

ner ’Elohim In 1 Samuel 3, 3 staat een heel bijzondere zin. De Lamp Gods was nog niet uitgegaan. Ik geef hier, op basis van de grondtekst, de voorkeur aan  de vertaling NBG 1951. Donkere tijd: de ogen van Eli, de priester waren gedoofd. Zijn zonen verduisterden het priesterschap. Maar de Lamp van God brandde […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Het verhaal van Isaac Babel.

13-03-2021

Isaac Babel, hij was een Russische Jood, in de tijd van Lenin, en hij trad toe tot het rode leger; het geloof zwoer hij af. Hij wilde iedereen vertellen: religie, dat is geweest. Dat is achterhaald. Hij maakte carrière in het leger. Zo ging hij ook als commandant naar Polen om ook daar de mensen […]

Gepost in Artikelen, De Verdieping | Geen commentaren »

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601651 bezoekers sinds 07-06-2010