De Verdieping

God is Liefde

29-10-2021

Zo schreef Johannes.   1 Joh. 4, 8 Ha’Elohim hu’ ’Ahabhah  –   האלהים הוא   אהבה zo leest Flusser. Maar wat wil dat zeggen? God is niet op een bepaald moment liefde gewòrden; ergens in de tijd, misschien toen het nodig was. Neen, God is Liefde, van eeuwigheid, vóór alle tijden. God was al Liefde, voordat er […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

God is de finale waar alles op uitloopt

02-10-2021

 Ik ben de alpha en de omega {Openb.1:8} De eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. Maar volgens het Hebreeuwse denken heeft de geschiedenis geen einde. Het is ook de vraag of de geschiedenis een begin heeft. Bijbels gezien kun je niet zeggen: de alpha is het begin van de geschiedenis, maar dan […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

De verzoeking in de woestijn.

30-06-2021

Er is ooit een Mens geweest die kwam uit het water en stond in de woes­­tijn. Hij stond daar met die roeping, met die vraag: wat ga Ik doen met mijn leven. En tegenover Hem in de woestijn stonden al die krach­ten, die Hem tot wanhoop trachtten te brengen. Of Hij die stenen ook kon […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Naar de eeuwige straf

30-06-2021

Het Hebreeuws heeft eigenlijk geen woord voor straf. Het woord, dat hier staat, komt slechts enkele keren in de Bijbel voor. Dat woord be­te­kent oorspronkelijk: afknotten, snoeien. Er wordt ge­snoeid en ge­knot, net zolang tot al het kwaad eraf is. En dan denk je aan Jesaja 6. «Evenals van een terebint en een eik na […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Bron – vermelding

30-06-2021

Er is een oude Joodse wijsheid die zegt:“Op de dag dat men de waar­­heid zal herhalen, en de naam erbij noemt van de­ge­ne die haar­ het eerst ge­zegd heeft, op die dag komt de Messias”. Vandaar dat de rabbijnen er ook altijd heel sterk op gespitst zijn om­ te zeggen: dit heb ik geleerd van […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Psalm 46

25-06-2021

De aanhef van Psalm 46 is zo kostbaar: [en let erop: daar horen we vier basis-punten] God is voor ons een toevlucht en een sterkte  [een weerbaarheid], een hulpe in benauwdheden gevonden ten zeerste Zo hebben we het mogen leren van de Joodse geleerde, kenner der Schriften, Meïr Weiss, die helder uiteenzette: dit zijn vier […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Terug naar de Bron

25-06-2021

We lezen in Gen. 26 dat Jitschaq de bronnen weer opende die zijn vader Awraham had gegraven, en die de Filistijnen hadden dichtgestopt, letterlijk: met stof. Genesis 26 :18: En Izak keerde terug en hij groef de waterbronnen op, die ze gegraven hadden in de dagen van Abraham zijn vader, die de Filistijnen hadden dichtgestopt […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

De dertiende maakt de twaalf tot één.

24-05-2021

Oorspronkelijk was alles één. God was één. Dat er ook de aloude belij­denis van Israël. ‘De Eeuwige is onze God, de Eeuwige is één’. Er zijn 12 zonen van Jakob, de 12 stammen van Israël. Als je de letters van het getal één (echad) optelt krijg je 13. Dus als je 12 zonen hebt, kom […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Deze omgeeft het gehele land Chawila, waar het goud is.

24-05-2021

De samekh s (getal 60) is een letter van het Hebreeuwse alfabet. Die let­ter beeldt als het ware die omsluiting uit. Samekh hangt ook samen met het woord ondersteunen (samakh). Hij ondersteunt allen die vallen. De eerste keer dat die samekh voorkomt in de bijbel is in Genesis 2: De naam van de eerste is […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

De kop wordt vermorzeld.

24-05-2021

In Genesis 3 wordt gesproken over het zaad van de vrouw. Deze tekst wordt ook wel het proto-evangelie genoemd. En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Gen.3:15. De herziene Statenvertaling heeft zaad […]

Gepost in De Verdieping | Geen commentaren »

Zoeken

Column

Kharib

Carl Friedman vertelt over een jongen, hij heette Hakan en hij was zes jaar, ze zag hem buiten, op een braakliggend veldje. Hij had een bal bij zich, en hij staarde ernaar, alsof hij hoopte dat die vanzelf in beweging zou komen. Ben je aan het voetballen? vroeg zij. Ja, maar er is niemand om […]

591932 bezoekers sinds 07-06-2010