Chassidische vertellingen

Een Joodse gedachte

15-02-2021

Vanouds zegt de Joodse gedachte: het menselijk lichaam omvat 248 organen, leden. Dan is het lichaam compleet. Zo zegt Paulus: het gehele lichaam wordt gebouwd vanuit het Hoofd, dat is Christus. Eph. 4  en dan krijgt het lichaam zijn Goddelijke wasdom, bekwamelijk samengevoegd en vastgemaakt zijnde [vers 16]. Zo wordt vanouds gezegd: de teksten die […]

Gepost in Chassidische vertellingen | Geen commentaren »

Een verhaal van Carl Friedman

01-06-2017

Als Joodse vrouw, haar vader zat in een concentratiekamp, daar heeft hij heel wat pijn van meegedragen, vertelt zij dit verhaal en zegt: Ik kwam er­gens in een café waar een aantal mannen zat, die het over de een of andere misdadiger hadden. En dan zegt er een: ze moesten die kerel ophangen; de kogel, […]

Gepost in Chassidische vertellingen | Geen commentaren »

Het lijden

14-07-2015

Toen rabbi Smjelke en zij broer bij de maggid van Mezritz waren gekomen, brachten zij dit naar voren: “Onze wijzen hebben een woord gesproken dat ons niet met rust laat, omdat wij het niet begrijpen kunnen. Dat is het woord dat de mens God voor het kwaad evenzeer lofprijzend moet danken als voor het goede […]

Gepost in Chassidische vertellingen | Geen commentaren »

De Chassidische Joden hebben hun rebbes

09-04-2015

Een paar Joden zaten eens bij elkaar en waren aan het op­scheppen over hun rebbes. Nou, zegt er een, weet je wat onze rebbe heeft meegemaakt: Op een keer moest hij op reis naar een ander dorp en het regende verschrik­ke­lijk hard. Maar onze rebbe ging op weg en links van de rebbe regende het […]

Gepost in Chassidische vertellingen | Geen commentaren »

De volmaakte zwemmer

12-11-2014

Toen de zoon van rabbi van Lentsjno nog een jongen was, zag hij eens rabbi Jitzchak van Worki bidden. Vol verwondering kwam hij haastig naar zijn vader en vroeg hoe het mogelijk was dat zo’n tsaddik heel rustig en zonder enig uiterlijk teken van zinsverrukking bad. Wie niet goed kan zwemmen, antwoordde zijn vader, moet […]

Gepost in Chassidische vertellingen | Geen commentaren »

Het kind denkt aan zijn Vader

09-11-2014

De Rinizer sprak: In enige gebedenboeken staat niet: “Laat ons nederliggen, o Heer onze God”, maar  “Laat ons nederliggen, o Heer onze Vader”. Want als de mens aan God als God denkt, van Wiens glorie de aarde vol is en geen ding is er waar hij niet in is, dan schaamt hij zich om zich […]

Gepost in Chassidische vertellingen | Geen commentaren »

Een Joodse schaapherder

11-03-2014

Ergens in de bergen woonde een arme, Joodse schaapherder. Hij bezat niets en om geld te verdienen hoedde hij schapen voor een ander. De opbrengst was net voldoende om van te leven. De schaapherder was een zeer gelovige, maar ongeschoolde man en wist daarom niet veel van de Joodse tradities. Hij kende ook de gebeden […]

Gepost in Chassidische vertellingen | Geen commentaren »

Een verhaal.

21-11-2013

Een heiden legt een bezoek af bij Rabbi Akiba om de spot te hem te drijven. Wie heeft de wereld geschapen? Vraagt hij hem God, antwoordde de Rabbi Werkelijk? Bewijs het Goed, zegt Rabbi Akiba. Kom morgen terug. Wat heb je aan? vroeg de Rabbi. Een zonderlinge vraag, zegt de heiden, een pak Werkelijk? En […]

Gepost in Chassidische vertellingen | Geen commentaren »

De gaven

31-10-2013

Toen rabbi Baruch in het tafelgebed aan de plaats kwam: ´Laat ons geen geschenken nodig hebben van vlees en bloed en die in bruikleen krijgen, maar alleen Uw volle, open, heilige hand”, herhaalde hij die woorden drie maal met groot gevoel. Toen hij uitgesproken was, vroeg zijn dochter hem: “Vader, waarom bad u zo vurig […]

Gepost in Chassidische vertellingen | Geen commentaren »

Twee bomen

23-09-2013

Er staat in de bijbel dat God besluit om twee bomen in het paradijs te plaatsen, waarbij Hij aan de mens vraagt om van één van die bomen niet te nemen. “En de Here God legde de mens het gebod op: van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van […]

Gepost in Chassidische vertellingen | 1 Comment »

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601652 bezoekers sinds 07-06-2010