Artikelen

Pasen, garantie voor de toekomst

04-02-2022

“Indien nu van Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u te zeggen, dat er geen opstanding is? Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof” {1Kor.15:12-14}. Het christelijke […]

Gepost in Artikelen | Geen commentaren »

De (weer?) houder en de wetteloze.

16-01-2022

De (weer?) houder en de wettelozeKort nadat Paulus, Silvanus en Timotheüs een brief aan de christenen in Thessalonica hadden geschreven raakte de gemeente in opschudding. Men had gehoord dat de “dag van de Heer”, dat wil zeggen: de dag van Gods toorn (Jes.2:10-22, Openb.6:16-17), was aangebroken. Dat nieuws had de gemeente in verwarring gebracht. Want […]

Gepost in Artikelen | Geen commentaren »

Zwart schaap

03-10-2021

Het zwarte schaap zijn is een uitdrukking waarmee wordt aangegeven dat iemand het buitenbeentje van een groep of familie is. Tijdens een wandeling in de polder kwam ik een kudde schapen tegen, vredig naast elkaar rustend in het gras. Eén van de schapen was zwart. Een zwart schaap in een witte kudde gaat zonder problemen. Ze reageren […]

Gepost in Artikelen, Korte stukjes | Geen commentaren »

Het getal 7

05-07-2021

Het getal 7 staat voor “voltooiing”, “vervulling”. Het getal 7 is in het Hebreeuws “shèwa”, dat betekent “zweren”, in de zin van een eed afleggen. {Gen.26  vers 3}.Wanneer het met een “sien” geschreven wordt, is het het werkwoord “saawa”. Dat betekent “voldoende hebben”., “vervullen”, “verzadigen” {zie Deut.8 vers 10; 2Kron.31 vers 10} M.a.w.: De 7 […]

Gepost in Artikelen | Geen commentaren »

Het verhaal van Isaac Babel.

13-03-2021

Isaac Babel, hij was een Russische Jood, in de tijd van Lenin, en hij trad toe tot het rode leger; het geloof zwoer hij af. Hij wilde iedereen vertellen: religie, dat is geweest. Dat is achterhaald. Hij maakte carrière in het leger. Zo ging hij ook als commandant naar Polen om ook daar de mensen […]

Gepost in Artikelen, De Verdieping | Geen commentaren »

Het Hebreeuwse woord – Haras

11-03-2021

Het werkwoord  ḥaraṣ  חרץ betekent eigenlijk: een holte graven, een greppel, een wigvormige gracht, graven of snijden, afsnijden. Dan ook: een decreet uitvaardigen, of ook: groeven maken. De HEERE snijdt iets af, en het wordt een voleinding  – je wordt gebracht op een plaats waar je nog nooit geweest bent waar je zelf nooit zou […]

Gepost in Artikelen, Hebreeuwse woorden | Geen commentaren »

Het kaf van het koren scheiden

04-11-2020

Een uitdrukking in de Bijbel die bedreigend overkomt is””het kaf wordt van het koren gescheiden”.  Men legt dit vaak uit als dat het goede gescheiden wordt van het kwade, waarbij het kwade wordt vernietigd. We gebruiken het ook in ons taalgebruik als een soort spreekwoord met de betekenis “het waardevolle van het waardeloze scheiden, of […]

Gepost in Artikelen | Geen commentaren »

Wandelen op de zee

05-10-2020

“….en de zee werd onstuimig, daar er een harde wind woei. Toen zij dan vijfentwintig of dertig stadiën hadden geroeid, zagen zij Jezus over de zee gaan en dicht bij het schip komen, en zij werden bevreesd”{Joh 6 vers 18-19} Een ander voorbeeld: het wandelen op de zee. De zee is vanouds in de Tenakh […]

Gepost in Artikelen, Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

God beheert zijn geheimenissen

08-09-2020

Op dit moment wordt de wereld steeds dieper in de corona-crisis getrokken. Door het virus zelf maar veel meer nog door alle gevolgen van de genomen maatregelen. Lockdowns, vergaande controle en vrijheidsbeperking. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er […]

Gepost in Artikelen | Geen commentaren »

De (weder)komst van Christus Een gepasseerd station, of nog altijd te verwachten?

01-04-2020

Het nieuwe boek van Aren van Waarde Samenvatting De Bijbel spreekt op veel plaatsen over de (weder)komst van de Messias. Van deze voorzeggingen geven christenen uiteenlopende verklaringen. Sommigen beweren, dat ze allang zijn vervuld, dat Israël is vervangen door de kerk, en dat de kerk Gods koninkrijk gestalte moet geven. Anderen zien uit naar een […]

Gepost in Artikelen, Voor u gelezen | Geen commentaren »

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601653 bezoekers sinds 07-06-2010