Artikelen

Het getal 7

05-07-2021

Het getal 7 staat voor “voltooiing”, “vervulling”. Het getal 7 is in het Hebreeuws “shèwa”, dat betekent “zweren”, in de zin van een eed afleggen. {Gen.26  vers 3}.Wanneer het met een “sien” geschreven wordt, is het het werkwoord “saawa”. Dat betekent “voldoende hebben”., “vervullen”, “verzadigen” {zie Deut.8 vers 10; 2Kron.31 vers 10} M.a.w.: De 7 […]

Gepost in Artikelen | Geen commentaren »

Het verhaal van Isaac Babel.

13-03-2021

Isaac Babel, hij was een Russische Jood, in de tijd van Lenin, en hij trad toe tot het rode leger; het geloof zwoer hij af. Hij wilde iedereen vertellen: religie, dat is geweest. Dat is achterhaald. Hij maakte carrière in het leger. Zo ging hij ook als commandant naar Polen om ook daar de mensen […]

Gepost in Artikelen, De Verdieping | Geen commentaren »

Het Hebreeuwse woord – Haras

11-03-2021

Het werkwoord  ḥaraṣ  חרץ betekent eigenlijk: een holte graven, een greppel, een wigvormige gracht, graven of snijden, afsnijden. Dan ook: een decreet uitvaardigen, of ook: groeven maken. De HEERE snijdt iets af, en het wordt een voleinding  – je wordt gebracht op een plaats waar je nog nooit geweest bent waar je zelf nooit zou […]

Gepost in Artikelen, Hebreeuwse woorden | Geen commentaren »

Het kaf van het koren scheiden

04-11-2020

Een uitdrukking in de Bijbel die bedreigend overkomt is””het kaf wordt van het koren gescheiden”.  Men legt dit vaak uit als dat het goede gescheiden wordt van het kwade, waarbij het kwade wordt vernietigd. We gebruiken het ook in ons taalgebruik als een soort spreekwoord met de betekenis “het waardevolle van het waardeloze scheiden, of […]

Gepost in Artikelen | Geen commentaren »

Wandelen op de zee

05-10-2020

“….en de zee werd onstuimig, daar er een harde wind woei. Toen zij dan vijfentwintig of dertig stadiën hadden geroeid, zagen zij Jezus over de zee gaan en dicht bij het schip komen, en zij werden bevreesd”{Joh 6 vers 18-19} Een ander voorbeeld: het wandelen op de zee. De zee is vanouds in de Tenakh […]

Gepost in Artikelen, Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

God beheert zijn geheimenissen

08-09-2020

Op dit moment wordt de wereld steeds dieper in de corona-crisis getrokken. Door het virus zelf maar veel meer nog door alle gevolgen van de genomen maatregelen. Lockdowns, vergaande controle en vrijheidsbeperking. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er […]

Gepost in Artikelen | Geen commentaren »

De (weder)komst van Christus Een gepasseerd station, of nog altijd te verwachten?

01-04-2020

Het nieuwe boek van Aren van Waarde Samenvatting De Bijbel spreekt op veel plaatsen over de (weder)komst van de Messias. Van deze voorzeggingen geven christenen uiteenlopende verklaringen. Sommigen beweren, dat ze allang zijn vervuld, dat Israël is vervangen door de kerk, en dat de kerk Gods koninkrijk gestalte moet geven. Anderen zien uit naar een […]

Gepost in Artikelen, Voor u gelezen | Geen commentaren »

Goed en kwaad

26-05-2019

Goed en kwaad – rijp en onrijp Het is ook merkwaardig dat de begrippen goed en kwaad in het Ara­mees vertolkt worden met rijp en onrijp. Goed is rijp en kwaad is onrijp. Dus kwaad is datgene wat geen tijd gehad heeft om te rijpen. Dat geeft op zich ook te denken, want je kunt […]

Gepost in Artikelen, Korte stukjes | Geen commentaren »

God legt zijn heerlijkheid in de mens

26-05-2019

“Opdat Hij u geve, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te wor­­den door zijn Geest in de inwendige mens”. {Ef.3:16}. Die heerlijkheid is bij Paulus die bron. Die heerlijkheid is de lichtglans, maar ook de bron van zijn wezen. Heerlijkheid is, je zou kunnen zeggen, je bestemming. Heerlijkheid is, dat je bent […]

Gepost in Artikelen, Studies van Dr. K.D. Goverts | Geen commentaren »

De eeuwige God

28-04-2019

Algemeen gelooft men, dat het woord “eeuwig” eindeloos betekent, zeker als het voorkomt in verbinding met God. De Bijbel spreekt over “eeuwig” als een periode met een aanvang en een einde. Maar hoe zit het nu met de uitdrukking “eeuwige God”. In Romeinen 16 vers 25-26 komt de combinatie voor van “eeuwige tijden en eeuwige […]

Gepost in Artikelen | Comments Off on De eeuwige God

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579554 bezoekers sinds 07-06-2010