Buiten Mij is er geen God

05-02-2013 door Joop Neven

“Ik ben de Here en er is geen ander; buiten Mij is er geen God. Ik gordde u, hoewel gij Mij niet kendet, opdat men het wete waar de zon opgaat en waar zij ondergaat, dat er buiten Mij niemand is; Ik ben de Here en er is geen ander, die het licht formeer en de duisternis schep, die het heil bewerk en het onheil schep; Ik, de Here, doe dit alles” {Lett.”al”} {Jes.45:5-7}.

Deze verklaring door Jesaja is zo direct en duidelijk, dat zij een doorslaggevend antwoord geeft van de oorsprong van het kwaad. Desondanks menen velen dat het onmogelijk is dat God de bron van het kwaad zou zijn.

In bovenstaande tekst staan geen lidwoorden: Letterlijk staat er: “die licht formeer en duisternis schep, die sjaloom maakt en kwaad schept, Ik de eeuwige doe al deze dingen”. Er staat dus niet “alles”. Hier wordt duisternis en kwaad als vergelijkbare grootheden neergezet. De vergelijking is veelzeggend. Duisternis is het ontbreken van iets. Om het dag te laten worden moet de zon opkomen. Maar om het nacht te laten worden hoeft er niet iets op te komen. Het ondergaan van de zon schept automatisch nacht. Zo ook met het kwaad, het ontbreken van “goed” daar ontstaat er kwaad. Duisternis en kwaad is geen spraken van formeren of maken. Het idee is, duisternis is automatisch daar waar geen licht is. Het zelfde geldt voor het kwaad, het is automatisch daar waar het goede ontbreekt.

Soms maakt het kwaad deel uit van een wereld die God tijdelijk aan pijn onderworpen heeft. Paulus bevestigd dat het God Zelf is, die deze ellendige toestand in de tegenwoordige wereld bepaald heeft, met een heerlijk doel”Want de schepping is aan vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods” {Rom.8:20-21}.

God geeft vooraf de verzekering dat Hij de enige God is. Zonder enig voorbehoud zegt Hij en herhaalt Hij dat er buiten Hem niemand is: “Ik ,de Here, doe dit al” Deze verklaring is voldoende te weten, bij God loopt niets uit de hand. Hij komt zijn doel met een ieder schepsel en met de schepping. De Apostel Paulus, heeft een bijzonder onderwijs gegeven, met name spreekt hij vrijmoedig over de levende God die een Heiland {lett. Behouder of Redder} is van alle mensen. {1Tim.4 vers 10} Paulus legt onder andere uit, dat Gods Plan met de wereld zal eindigen in; “mGod zij alles in allen” {1Kor 15 vers 28}.

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583271 bezoekers sinds 07-06-2010