Bruiloftskleed

15-04-2018 door Dr. K.D. Goverts

Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed Mattheüs 22 vers 11-12

Dit is een merkwaardig beeld: je bent in de feestzaal en dan moet je er weer uit. De gangbare opvatting wordt door God omgekeerd. In Matt. 21 vers 38-39 wordt Jezus buitengeworpen, de Zoon valt er buiten. En de bouwsteen, vers 43 wordt afgekeurd {Ps118}.

Bij de bruiloft wordt er ook één uitgegooid. In Matt 22 vers 11-14 lezen we dat er iemand geen kleed had, maar wie had er geen kleed meer?

Uiteindelijk was er maar één die geen kleed meer had, dat was Jezus Zelf. Want Hij heeft alles gedaan om aan de mensen gelijk te zijn. Aan het kruis hebben ze Zijn kleed afgepakt. Als dan de bruiloft gaat beginnen staat er Eén zonder mantel. Paulus zegt: Hij is om u het wil arm geworden. Hij heeft Zich Zelf ontledigd. Net zoals Jozef, de broers hebben het kleed van Jozef afgepakt. Ze hebben hem eruit gegooid, eerst in de put, daarna het land uit. Toen de bruiloft begon was er één zonder kleed, niet omdat Hij niet wil, maar omdat Hij geen heeft.

Toen Hij werd gevraagd hoe Hij was binnen gekomen, verstomde Hij.{Als een Lam dat ter slachting geleid wordt, en stom is voor Zijn scheerders Jes. 53} Wij vragen ons misschien af, waarom zegt Hij niets? Als Hij zou gaan spreken, moest Hij de mens in staat van beschuldiging stellen, maar Hij wou de mens niet beschuldigen. In Zach staat zo mooi; Hij zal zwijgen in Zijn liefde.

Weet u waar de bruiloft begint? In de buitenste duisternis! Allen zijn geroepen, gezocht en gevonden om deel te hebben aan het bruiloftsfeest. Hij bezet de plek in het duister, opdat wij kunnen leven in het licht.

 

 

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

576183 bezoekers sinds 07-06-2010