Boos op God

12-07-2011 door Joop Neven

Met heel veel schroom probeer ik deze column te schrijven, bang om mensen te kwetsen of verkeerd neer te zetten. Toch probeer ik mijn gedachte op papier te krijgen.

Vandaag is het rapport uitgekomen hoe het kon gebeuren dat Tristan van der V tot zo’n daad kon komen. De overheid schreef in een uitgebreid rapport hoe hij tot deze daad gekomen is. Eén ding viel mij op, “Tristan was boos op God, teleurgesteld in Zijn Schepper. Hij was zelf bezig om een eigen bijbel te schrijven, genaamd: “Het Tegenwoord”. Tristan was christelijk opgevoed. Hij had altijd een positieve kijk op het christelijk geloof gehad, maar vanaf 2001, toen de stemmen kwamen, veranderde dat langzaam. De stemmen in het hoofd van Tristan hoorde hij voor het eerst toen hij 14 jaar was.”God sprak tot hem”, vertelde hij zijn ouders. Hij voelde zich door God afgewezen.

Die stemmen hebben hem tot deze waanzinnige daad gebracht. En die stemmen vertelde waarschijnlijk niet dat God zijn liefderijke Vader was, en dat uiteindelijk de schepping vol zal zijn van Hem die hemel en aarde voltooien zal. Het spreken met duistere machten, het contact zoeken met de doden, daar zijn wij niet tegen opgewassen. Tegen deze machten moet een mens het afleggen. Door occultisme kan iemand totaal versluierd raken. Iemand kan door occulte banden allerlei doodangsten hebben. Occulte machten laten niet gauw los. En in de wereld kunnen deze  machten nog steeds hun gang gaan. Pijn veroorzaken, verderf zaaien, waardoor verdriet en gemis en onbegrip ontstaat. In deze boze aioon{eeuw} gebeuren de meest verschrikkelijke dingen, die we niet kunnen verklaren. De enige wapenuitrusting die wij als mens aan kunnen trekken staat in Efeze 6: “Doet de wapenuitrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenuitrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag…”{Efeze 6 vers 10-20}.

En dan noch kan het op aarde mis gaan, maar de geestelijke strijd is overwonnen. Als je bij het vele lijden in de wereld de vraag gaat stellen: “waar was God”, dan moet je eigenlijk de vraag omdraaien en zeggen:  waar was de mens?! De mens blijft persoonlijk verantwoordelijk. Wel kan die mens in allerlei verbanden komen te staan, waarin die verantwoordelijkheid bijna niet meer uitvoerbaar wordt.

Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers en nabestaande en de ouders van Tristan, en allen die beschadigd zijn door dit vreselijke drama. Door mijn gedachten gaat de tekst: “wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet”{Ps.8 vers 5}. Want dit is het uiteindelijk geheim: Zolang God je gedenkt, blijf je bestaan. Dat betekent ook, dat de duivel je nooit uit Gods gedachten kan halen, daar kan hij namelijk niet ínkomen. God bewoont immers een ontoegankelijk licht. Dat Licht is namelijk ontoegankelijk voor de duisternis. Dat is wat mij  overeind houdt. Ondanks die onbegrijpelijk daad van een mens.

2 comments on “Boos op God”

 1. Bijbelgeleuter !

  Daarom heeft het geen zin, deze mensen [b]alleen[/b] met psychofarmaca vol te stoppen.
  Die werken slechts als major tranquilizers.
  Je brengt er niemand mee op andere gedachten.
  En voorkomt ook niet dat die gevaarlijke gedachten in daden omgezet worden.

  De aanbevolen therapie is ” Voice Dialogue “.
  http://www.nl.voicedialogueworld.com/index.php?cmd=page&id=3594
  Dit is een soort van trialoog tussen de client, de stem(men) en
  de psychiater. Op die manier kan psychiater meestal vroegtijdig
  succesvol ingrijpen, door de gedachtes te veranderen en
  daardoor te voorkomen dat het escaleert in (zelf)moord.

  Enkele jaren geleden pleegde hier in Duitsland de dochter van
  de bekende zanger Heino zelfmoord, omdat ze haar kinderen
  wilde redden door niet naar ” Gods ” stem te luisteren.
  Ze hoorde steeds stemmen, die ze als de stem van ” God ” beschreef.
  Die stem gaf haar opdracht, haar kinderen te doden.
  Omdat ze er niet meer tegen kon en omdat ze niet het riscico wilde
  lopen het alsnog misschien te doen, doodde ze zichzelf.
  Ook hier behandelden zij haar [b]alleen[/b] met anti-depressieva en
  anti-psychotica !


 2. Jansje Versteeg says:

  Geachte br. Neven,
  Wat goed dat u op deze manier over deze schokkende gebeurtenis spreekt. Zoiets horen de mensen niet via de media. De échte oorzaak van zulke dingen blijft onbesproken. En die oorzaak ligt in de geestelijke wereld. Er is geen inzicht in wat van de goede God komt en wat van die door en door slechte duivel komt.
  Mijn gebed is dat de mensen de waarheid áchter de dingen gaan zien. Verlichte ogen des harten!

  Gods Zegen toegewenst!

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601653 bezoekers sinds 07-06-2010