Bereidwillig dienstbaar te zijn

07-05-2013 door Joop Neven

“en bereidwillig dienstbaar te zijn als aan de Here en niet aan mensen” {Efe.6:7}.

In Efeze 6 vers 7 wordt één van de taken omschreven voor de “uitverkorenen”. De opdracht aan de uitverkorenen is om dienstbaar te zijn. Uitverkoren zijn ze niet omdat het heil alleen voor hen zou zijn, maar omdat God hen wil gebruiken om het heil aan de hele wereld te verkondigen. Heel de wereld is het doel en heel de schepping is de oogst. God heeft de gelovigen voorbestemd om Zijn wil te leren kennen {Hand.22:14}. Dat is iets van Gods fascinerende plan. Dat is de unieke taak van de uitverkorenen. Het is dus niet zo dat de “uitverkorenen”een klein selecte groep personen zijn die behouden is. Uitverkiezing staat altijd ten dienst van de ander. Door heel de Bijbel zie je dat heen. De grote “uitverkorene”is natuurlijk Christus zelf, die “Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen…” {Filp.2:7}. Dat allemaal ten dienste van de mens en de schepping.

Gods plan

Gods plan voor de mens is een veilig en safe plan voor de toekomst. Gods liefde is zo groot en grenzeloos dat de dood te niet gedaan is. ‘Hij is niet een God van doden, maar van levenden, want voor Hem leven zij allen”{Luc.20:38}. Geen kracht of macht kan Zijn liefde te niet doen. Al zijn wij ontrouw, Hij blijft getrouw {Rom.3:3}. Door alles heen komt God tot zijn doel met zijn schepping. Alles komt voort uit Hem. Romeinen 11:36 zegt het ook: “Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.” {Rom.11;36}. Hij is het begin, Hij is de Voortzetter en Hij is de Voleinder, die hemel en aarde gemaakt heeft en niet laat varen het werk van zijn handen.

“Bereidwillig dienstbaar te zijn”, dat betekent, dat het ten diepste niet om ons behoud gaat, maar altijd de ander op het oog hebben. Waarom? Om de wereld te tonen, te proclameren, wie Hij is. Paulus zegt in Efeze 3 vers 14-21: “Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens……”. “Uitverkoren zijn” is vaak een onbegrepen positie. De mens denkt altijd vanuit zijn eigen behoud. , daarna komt de ander aan bod. Maar uitverkiezing is ten bate van, niet van verwerping van de ander. De Schrift zegt, “zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achtte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en lette niet slechts op zijn eigen belang” {Filp.2:3}.

2 comments on “Bereidwillig dienstbaar te zijn”


  1. william dobbelaere says:

    Voor mij heel goed,en we hebben altijd woorden van God nodig op ieder moment in ons leven ,en wat het special voor mij gedaan heeft is dat het mijn bereidwilligheid om dienstbaar te zijn meer aangevuurd heeft.
    Groeten

    William

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583228 bezoekers sinds 07-06-2010