Bereeshieth kan verschillende betekenissen hebben

13-04-2011 door Joop Neven

1e In de beginne

Het wordt meestal vertaald met: “ in de beginne ”. Wanneer men de interpunctie in ogenschouw neemt, betekent het letterlijk: “ in een begin”. “ In de beginne” zou “baareeshieth” moeten zijn. Onder de “beeth”  בּ  zou dan een “qameets” moeten staan. Nu staat er een “sjewa” onder.

De verdeling is als volgt:

“Be” = “in”, “reeshieth” = “begin”. Daarom vertaalt men: “ In {de} beginne; in {het} begin. reeshieth” komt o.a. voor in Deut.11 vers 12: “.. een land, waarvoor de Here, uw God, zorgt; bestendig zijn de ogen van de Here, uw God, daarop gericht, van het begin des jaars tot het einde”. En in Jeremia 26 vers 1 staat: In het begin der regering van Jojakim, de zoon van Josia”.

2e  In de vorm van {als} een aanblik van een kleed.

“Bereeshieth” kan ook verdeeld worden in:   be    ree    shieth. Getalswaarde: 2  200-1  300-10-400

“be” = “als” of  “ in de vorm van”.

“ree” komt van het werkwoord “raa’aah”, dat “zien” betekent. Dit kan ook met “aanzien” of  “blik” worden vertaald. “shieth” betekent “kleed”. In Psalm 73 vers 6 vertaald met “gewaad”.

Genesis 1 vers 1 zou dan zo kunnen worden vertaald: “In de vorm van een aanblik van een kleed schiep God de hemelen en de aarde”. De Bijbel maakt duidelijk, dat de schepping {hemelen en aarde} vergeleken worden met een kleed. “…en zij zullen alle als een kleed verslijten en als een mantel zult Gij ze oprollen, als een kleed zullen zij ook verwisseld worden…” {Hebr. 1 vers 10-12}.

3e Hij schiep een kleed

baaraa    shieth. Getalswaarde: 2-200-1 en 300-10-400

“baarra” komt van het werkwoord “scheppen” en kan met: “hij schiep” vertaald worden. En “shieth” betekent “kleed” {zie boven}. Genesis 1 vers 1 kan dan als volgt vertaald worden: “Hij schiep een kleed, God schiep de hemelen en de aarde”.

4e Ik zal de Zoon stellen

bar    ashieth. Getalswaarde: 2-200 en 1-300-10-400

“bar” betekent  “zoon”. “Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat…” {Ps.2 vers 12 en Dan.3 vers 25; 7 vers 13}. “ashieth” komt van het werkwoord “shieth”, dat “stellen”, “plaatsen” betekent. Bijv. “Gij  stelt onze ongerechtigheden voor U, onze heimelijke zonden in het licht van uw aanschijn” Ps.90 vers 8 en verder Ps.110 vers 1; Jes.26 vers 1. In Psalm 132 vers 11 staat, dat de Here aan David gezworen heeft: “….van de vrucht uws buik zal Ik op uw troon zetten {plaatsen, stellen}. “ashieth” wordt dan vertaald met “Ik zal stellen/plaatsen” of  “Ik stel/plaats”. De betekenis is: “De Zoon zal Ik stellen” of  “Ik zal de Zoon stellen”. Bij het begin van de schepping zegt God al, dat Hij de Zoon zal plaatsen. De Vader zal de Zoon als Hoofd stellen, namelijk als Eerste van de nieuwe schepping {vgl. Hebr.1 vers 1-12; Rom.1 vers 1-4; Joh.1 vers 18; 3 vers 16-17; 5 vers 22-23 en 1 Joh.4 vers 9-10}.

5e Vuur te midden van het verbond

De middelste twee letters van “Bereeshieth” zijn de “alef” א en de “shien” ש. Ervoor staan de “beeth” ב en de “reesh” ר, erachter de “jod” י en de “taw” ת. “eesh”, betekent “vuur”, getalswaarde 1-300. De letters die overblijven, vormen samen het woord “berieth”, dat verbond betekent. Het ziet er zo uit;

ית                   אש               בר

10-1400       1-300              2-200

Het woord “verbond” wordt verdeeld. Het eerste deel is de belofte ervan, het laatste deel de vervulling. Daartussen staat het woord “vuur”. Het vuur loutert wat niet goed is.

6e Het hoofd te midden van het huis

Ieth                 roosh                   be

ית                      ראש                   ב

10-400        200-1-300                  2

“roosh” betekent “hoofd” {bijv.in Jes. 59 vers 17}. “Hij bekleedde Zich met gerechtigheid als met een pantser en de helm des heils was op zijn hoofd….”. De letters eromheen vormen samen het woord “bajith”, dat “huis” betekent. De betekenis is: te midden van het huis bevindt zich het hoofd. Het hoofd is als het ware verborgen in het huis, in de schepping. Hij vormt het centrum. Met het huis kan de schepping bedoeld worden. Christus is het hoofd van de nieuwe schepping {vgl.Kol.1 vers 15-17; Openb.21 vers 3}. Hij zal ook het Hoofd van het huis Israëls zijn. Hij is het Hoofd van de gemeente, het Lichaam van Christus. Het huis kan ook nog het lichaam van de gelovige zijn, want Christus woont in ons. “Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, {dat is}, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij…”{Galaten2 vers 20}.

7e Ik zal de Reine stellen; Ik zal rein stellen

Gods Plan is om een nieuwe schepping tot stand te brengen. Er is ook nog een mogelijkheid om “bereeshieth” anders te verdelen.

Bar                  ashieth

בר                   אשית

2-200         1-300-10-400

“bar” komt als zelfstandig naamwoord voor. Het betekent “reine”, “zuivere”. “De Reine” is de omschrijving voor Christus, Die zonder zonde was {Hebr.4 vers 15}. “bar” is een afleiding van het werkwoord “baarar”, dat “zuiveren” {zie Ezech.20 vers 38; Jer.4 vers 11}en “reinigen” {zieDan.11 vers 35; Jes.52 vers 11} betekent. “bar” is ook een bijvoeglijke naamwoord, dat “rein”of “zuiver” betekent. Het komt o.a voor in Psalm 24 vers 4, Spreuken 14 vers 4 en Hooglied 6 vers 9.

“ashieth” is: “Ik zal stel/plaatsen”{tegenwoordige tijd} of: “Ik zal rein stellen”. De vertaling van “Bereeshieth” wordt dan: “ Ik stel rein” of  “Ik zal rein stellen”.

Dat is een geweldige belofte, Hij die hemel en aarde geschapen heeft, zal hem ook voltooien. “Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen”. {Jesaja 65 vers 17}.

Was het maar zover, soms vraag je je af: hoe zal alles terug keren tot Hem? Hoe komt alles terug tot de Vader? Dat is in feite het verhaal van de verloren zoon. Hoe komt de zoon weer bij de Vader? Dat komt, door het diepste verlangen van de Vader. Door het heimwee van God, verlangend naar Zijn Zoon. Weet je wat nu zo bijzonder is? Als er geen “twee” geweest waren, was dat verlangen er ook nooit gekomen.

In die prachtige Hebreeuwse woorden zit de adem van God, die zeggen, wij gaan weer terug naar de Vader, we gaan terug naar onze Maker, Heer, hier zijn wij.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

585476 bezoekers sinds 07-06-2010