Begeeft u tot de verloren schapen van het huis Israëls

23-06-2010 door Joop Neven

De opdracht aan de discipelen is, dat zij naar Israël moeten gaan. In Matth.10 vers 5 en 6 wordt uitdrukkelijk bij gezegd: ..Wijkt niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen; begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls. Bij God is het nooit het één ten koste van het ander. Wij zien al in Genesis, dat God zich op Abraham consenteert. Opdat in Abraham álle geslachten gezegend zullen worden. Hoe meer God zich op één consenteert, des te meer komen allen binnen bereik. Dat is een totaal andere gedachte, dat de wereld kan bedenken. De logische gedachtegang is: Als je op één consenteert, dan komt de ander te kort. Als een leraar zich slechts op één leerling concentreert, dan komen de andere leerlingen tekort. Maar God zegt: Als Ik Mij op Eén concentreer, dan komen via de Ene allen aan bod. Israël is bestemd om een priesterlijk koninnkrijk te zijn. In het Nieuwe Verbond zal het aan zijn roeping beantwoorden. Het zal Gods volk zijn. Israël komt door en onder de Ene Koning tot wereldheerschappij, niet om te heersen of macht uit te oefenen, maar ten dienste voor de volkeren. Israël  zal de volheid van Gods zegeningen onder volkeren uitdelen. “Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen{Ps.96 vers 3}. Eenmaal zullen de volken te samen vergaderd worden, ook de koninkrijken om de Here te dienen zegt Psalm 102 zo mooi. Zo zorgt God dat het Plan der eeuwen zijn einddoel zal bereiken. Later, als de apostel der heidenen, Paulus, het Evangelie gaat verkondigen, blijkt inderdaad dat God Zelf zorgt dat alle mensen behouden worden, door Die Ene. Wij hebben onze hoop gevestigd op de levende God, die een Heiland {Lett: Redder, Behouder}is voor {Lett; van} alle mensen, inzonderheid voor de gelovige. Beveel en leer dit. {1 Tim.4 vers 10-11}. Dit is de Boodschap van Paulus, de apostel van de heidenvolken. Het inzicht dat Eén voor allen stierf maakt, dat Hij ons opvoedt tot een leven waarin Hij verheerlijkt wordt. Zoals door één mens alle mensen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door één Mens alle mensen gerechtvaardigd worden {Rom.5 vers 18}. Hij zal voltooien wat Hij is begonnen. Hij zal nooit laten varen de werken Zijner handen. Daarom zal Hij “om Zijns Naams wil” het werk voltooien wat Hij is begonnen. Het werk zal beslist tot een succesvol einde komen aangezien het Gods werk is. Hij zal alle dingen aan zich onderwerpen. Christus is de weg waarlangs alle dingen uiteindelijk met Hem in harmonie worden gebracht. Alles zal met God worden verzoend {Kol.1 vers 20}. Elk schepsel zal Hem prijzen {Openb.5 vers 13} God zal alles in allen zijn. “In de naam van Jezus zal elke knie zich buigen” niet dwangmatig, maar uit liefde voor Hem, en elke tong zal de heerlijkheid van God, de Vader belijden. Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader. {Filp2 vers 20}. Dit is onze hoop, dit is de hoop van de wereld, dit is het ware fundament van de verlossing. De mens is Gods eigen maaksel. Hij is begonnen om hem in Zijn beeld en naar Zijn gelijkenis te scheppen; Hij zal dat werk beslist voltooien, want Hij zal naar het werk van Zijn handen verlangen

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

576558 bezoekers sinds 07-06-2010