Anokhi

19-03-2021 door Dr. K.D. Goverts

Het getal van het Hebreeuwse woord anokhi (= ik ben) is 81. In Hoog­lied zien we die negentallen: 9 x 9 = 81. Anokhi is ook het woord, waar­mee de Tien Woorden bij de Sinai beginnen. De Jood­se over­levering zegt: het woord anokhi omvat alle heilige namen.

V­er­gelijk daarmee ook het Johannes-Evangelie, waarin Jezus zegt:

“­Ik ben de wijnstok, het brood, het leven, de deur, de opstanding, de goede her­der”.

Dat woord duidt ook de heilige Naam aan, de Naam van God: Ik ben, de naam die de hoogste troon aanduidt. De volle maan is hiervan het beeld. De vol­­le maan is het beeld van de troon, van de heerschappij van God. Het licht vermengt zich dan met het licht van de troon zelf. Een citaat zegt: in de tijd van Salomo was de maan vol, en boven  Hoog­lied staat ook: ‘Het Lied van Salomo’. De tijd van Salomo was dus de tijd van de totale sjalom. Dan is de troon van God op aarde en is er geen weerstand of tegenstand meer.

Fragment uit de studie “Hooglied” van K.D Goverst.

De volledige studie is in boekvorm te verkrijgen bij:

Anneke van der Ree,

 jh.ree@kpnmail.nl

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Kharib

Carl Friedman vertelt over een jongen, hij heette Hakan en hij was zes jaar, ze zag hem buiten, op een braakliggend veldje. Hij had een bal bij zich, en hij staarde ernaar, alsof hij hoopte dat die vanzelf in beweging zou komen. Ben je aan het voetballen? vroeg zij. Ja, maar er is niemand om […]

588109 bezoekers sinds 07-06-2010