Angst – Vroomheid

02-08-2011 door Joop Neven

“Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden en Hij is verhoord uit zijn angst,” {Hebr.5 vers 7}

Vanaf het moment dat Jezus tot zonde gemaakt was tot het moment van zijn sterven wees niets erop dat God Hem uit de dood zou redden. Vandaar zijn uitroep aan het kruis: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? {Matth.27 vers 46}.

Ondanks het feit dat we in de lijdensverhalen heel duidelijk kunnen lezen dat Jezus geweldige angsten heeft uitgestaan, staat in Hebr.5 vers 7 toch iets geheel anders. God heeft Jezus niet vanwege die angst uit de doden opgewekt. Het hier gebruikte Griekse woord “eulabeia” kan vertaald worden met “angst”. Niet in de betekenis van “bang zijn” maar in de betekenis van “eerbied”, zie Hebr.11 vers 7 en “ontzag” Hebr.12 vers 28.

De andere betekenis van “eulabeia” is “vroomheid” of “godvrezend” en is afgeleid van het woord “eulabes” dat “vroom” of “godvrezend” en “godsvruchtig” kan betekenen {Luc.2 vers 25; Hand.2  vers 5; 8 vers 2; en 22 vers 12}. Uit het tekstverband in Hebr.5 vers 7 kan je opmaken dat hier het woord “eulabeia” niet met “angst” moet worden vertaald maar met “vroomheid” of  “godvrezendheid”. Jezus is door God uit de doden opgewekt vanwege Zijn eerbied en gehoorzaamheid aan zijn hemelse Vader. God heeft Jezus niet verhoord “door de beker weg te nemen”, maar door Jezus uit de doden op te wekken. Door de opstanding is Hij Zelf de weg, zoals Hij zegt in Johannes 14 vers 6. “Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij”. En dan is het mooie, dat als je dan bij God komt, dan kom je thuis in de ontferming. Het Evangelie is dat Christus je de inzicht geeft wie van huis uit bent, namelijk Zijn beminde. De Waarheid zal je vrij maken.

1 comment on “Angst – Vroomheid”


 1. Piet Mosterd says:

  Geachte Joop Neeven,

  Bedankt voor deze uitleg van ‘angst’.

  U citeert “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” {Matth.27 vers 46).

  Al eerder hoorde ik dat het woord ‘verlaten’ daarin ook verkeerd vertaald is. Een uitleg die me aansprak vond ik op de site van ‘goedbericht’ onder de titel: WERD JEZUS DOOR GOD VERLATEN?

  Kunt u zich daarin ook vinden?

  Hoogachtend, Piet Mosterd

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

582867 bezoekers sinds 07-06-2010