Alles wat adem heeft, love de Heer

22-09-2010 door Joop Neven

Soms speelt er een vraag door je hoofd; “hoe is God”. Onze traditie heeft gezegd: God heeft twee doelen. Een klein deel van de mensen heeft Hij bestemd voor het eeuwig leven. En het  merendeel van de mensheid heeft Hij bestemd om voor eeuwig verloren te gaan. Is dat het doel van God? Paulus predikt het Evangelie {blijde Boodschap} van Jezus Christus als de boodschap van Redding van alle mensen {1Tim.4 vers 10}. Het is een Evangelie, een boodschap van vreugde. Onder het Koningschap van de Here Jezus Christus zal de verloren mensheid en al het geschapene teruggevoerd worden tot de Vader, totdat “God is alles in allen “ {1 Kor.15 vers 20-28}. Paulus verwachting is gegrond in de profeten van Israël. Zij spreken over de redding van Israël, na Gods gericht. En daarna over de komst van de volkeren, ook na Gods gericht, om samen met Israël zich te verheugen in het heil dat God voor ons allen bereid heeft. God zal aan de mensheid al hun daden vergelden, rechtzetten. De traditie leert dat de vergelding, de toorn, het gericht, het einde van Gods barmhartigheid is, maar het gericht is niet het einde van Gods ontferming. Het is de weg waarlangs het enen doel van God, het behoud van alle mensen, bereikt wordt. Er zijn geen andere beloften van God voor de wereld dan de beloften van de Bijbel; Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Heiland {Redder} is van alle mensen, inzonderheid voor de gelovige Beveel en leer dit {1Tim.4 vers 10-11}.

Alles wat adem heeft, love de Here {Ps.150 vers 6}. Loven is in het Hebreeuws “hileel”, hier staat “tehileel. “te” geeft aan dat het toekomende tijd is, dus zal loven.

1 comment on “Alles wat adem heeft, love de Heer”


  1. jan v, weenen says:

    ik loof de HEER om wat hij in mijn leven heeft gedaan, van rockende drugsdealer naar eerende gospel bassist.halleluja

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583228 bezoekers sinds 07-06-2010