Alles is voor Hem geschapen

21-09-2010 door Joop Neven

Indien wij geloven dat alle dingen “voor Hem” werden geschapen, dan moet dat ons tot lofprijzing brengen. Niemand anders is zozeer onze hulde waard. Hoe gepast is het, dat de hele schepping tot Christus wordt getrokken! Zij is bij uitstek voor zo’n grandioos einde geschikt — “opdat God zij alles in allen”. Voor deze prachtige climax heeft God de eeuwen gemaakt. Via die eeuwen zal Gods bedoeling in Christus tot ontplooiing komen. Het schitterende plan zal zich stap voor stap ontvouwen. God zal Zijn volmaakte plan van liefde binnen het kader van de eeuwen ten uitvoer brengen. De eeuwen zijn niet zomaar ontstaan en ze hebben zich ook niet zomaar toevallig met historische gebeurtenissen gevuld. God heeft zich de eeuwen zowel voorgenomen als die door Christus geschapen om Zijn uiteindelijke bedoeling te verwezenlijken. Vanwege Gods nimmer aflatende liefde voor de schepping werd Christus aangewezen als de Erfgenaam van alle dingen. {Joh.12:32} Nu kunnen we pas werkelijk inzien, dat de kruisiging van Jezus Christus een gebeurtenis zonder weerga was. “Ten laatste zond hij zijn zoon tot hen, zeggende: Mijn zoon zullen zij ontzien” {Matth.21 vers 37} In liefde zond de Vader Zijn Zoon naar de aarde met de bedoeling dat Hij zou leven en het Koninkrijk zou stichten. Maar de mens riep “Kruis Hem” desondanks keerde God zich niet af van de mens, in tegendeel, Hij maakte van dat kruis het hoogste blijk van Zijn liefde, en dat bewees Hij door de opstanding van Christus. Dat is de kracht van de Liefde. Want beseffen we wel eens dat het voor de Vader een enorm lijden geweest is, dat Zijn Zoon aan het kruis hing. Vanuit de liefde stuurde God Zijn Zoon naar de aarde, {1 Kor.13} en niet met de gedachte om vergelding te doen. Want de liefde rekent niet met het kwade, de liefde gaat ervan uit dat  ze “Mijn zoon zullen ontzien”. In die zin kon het kruis onmogelijk falen, wanneer het einddoel waarheen het wijst zo’n verheven karakter bezit. Gods verlossende liefde wordt thans in de wereld geopenbaard.

“Die ons vernederd lichaam veranderen zal, het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt…{Fillp.3 vers 21}. Het lichaam dat wij nu nog bezitten en dat aan het leven in de aardse sfeer is aangepast, zal veranderd worden. Dan zal ons lichaam, dat nu nog “vernederd” is {vergankelijk, sterfelijk, zondig}, aan het verheerlijkt lichaam van de Messias gelijkvormig worden. Ons lichaam zal zondeloos, onvergankelijk en stralend worden. De spiraal van aftakeling zal doorbroken worden. Wat een geweldig teken van macht zal dat zijn. Aan Christus is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde {Efe.1 vers 21-23}. Met die macht is Hij in staat om “alle dingen aan Zich te onderwerpen”{1Kor.15 vers 27-28}. Hij zal heel het geschapene op een rechtvaardige manier besturen {Efe.1 vers 10} en alles met God verzoenen, zodat het uiteindelijk volmaakt aan zijn doel zal beantwoorden {Kol.1 vers 20}. Het volmaakte en beslissende karakter van Gods heilsplan moet echter nog aan allen duidelijk worden gemaakt. Wanneer God echter “alles in allen” is dan zullen er geen vragen meer zijn.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583229 bezoekers sinds 07-06-2010