Allen onder ongehoor-zaamheid besloten

31-05-2010 door Joop Neven

Want God heeft allen onder ongehoorzaamheid besloten om zich over hen allen te ontfermen {Rom:11 vers 32}.

De meeste uitleggers vatten deze tekst op als samenvatting van vrs30 en 31 “allen” zijn dan de beide genoemde groepen; eerst de gelovigen uit de heidenen en na hen de Joden vinden als ongehoorzame ontferming bij God. Daarmee zou alles over Gods ontferming gezegd zijn. Want na Gods ontferming over de gelovigen uit de heidenen en over de Joden zou er niets meer volgen. Maar er volgt wél meer. Paulus heeft geschreven over de verlossing van heel de mensheid; voor alle mensen is het tot veroordeling gekomen en voor alle mensen komt het tot rechtvaardiging ten leven {Rom.5 vr18}.

De Joden, boodschappers van het Evangelie.

“Zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil, naar de verkiezing zijn zij geliefde om der vaderen wil. Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk” {Rom.11 vrs 28-29}.

Paulus is in dit gedeelte bezig de heiden – christenen te doordringen van wat God met de Joden wil. Wat zien wij van de Joden? Vijandschap tegen het Evangelie. Het is vijandschap om uwentwil: zij is verwekt door de ontferming van God over de heidenen. Dat God zich over ons wil ontfermen, heeft het verzet gewekt van Israël. Maar zo zal het niet blijven. “Want”, schrijft Paulus, “onberouwelijk zijn de genadegaven en de roeping Gods”. Israël is door God geroepen om onder de volkeren de daden Gods bekend te maken, om zijn wonderen te vertellen {Ps.9 vrs12; 96vrs3; 105vrs2}. Als de roeping van God onberouwelijk is, dan is daarmee gezegd dan Israël die roeping éénmaal zal uitvoeren! Israël zal ontferming vinden. Evenals de heidenchristenen ongehoorzaam waren en nu ontferming gevonden hebben, zo zal het gaan met Israël, ook zij zullen als ongehoorzame ontferming vinden. De heidenen hebben hun rijkdom te danken aan Israëls ongehoorzaamheid.

Niets te klagen dus.

Waarom zendt Jezus eerst twaalf apostelen uit?

Omdat het getal twaalf voor de Joden een symbool is van “geheel Israël”. Hiermee wordt uitgedrukt, dat de rabbi van Nazareth noch de verloren stammen, noch de verloren schapen van het huis Israël over het hoofd wil zien, hoewel er in de tijd dat hij leefde slechts twee stammen waren. Maar het ging hem om het oorspronkelijke én het uiteindelijke Israël, omdat Hij het volk , precies als de profeten vóór hem, zag als één heilsfeit, die hij in haar geheel wil verlossen. Daarentegen betekent het getal 70, overeenkomstig de volkerenlijst in het tiende hoofdstuk van het boek Genesis, het geheel van de heidense volkerenwereld. Als we het tiende hoofdstuk van het evangelie van Lucas lezen {de uitzending van de zeventig},staat er: “vervolgens stelde de Heer nog zeventig anderen aan”, dan hoeft men eigenlijk niet verder meer te lezen, om uit het woordje “vervolgens” te concluderen, dat hier sprake is van een verder ontplooiing van de oorspronkelijke zending.

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583230 bezoekers sinds 07-06-2010