Allen in Asia hebben zich van mij afgekeerd

29-01-2013 door Joop Neven

“Dit weet gij, dat allen in Asia zich van mij hebben afgekeerd…”{2Tim.1:15}.

Wat het eerste opvalt is dit: Niet van God, maar van “mij” afgekeerd. Is dit een vergissing van Paulus? Toch niet. De volgende teksten verklaren dit:

“Gedenk, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het geslacht van David, naar MIJN evangelie” {2Tim.2:8}.

“Dat mij door openbaring het geheimenis  bekendgemaakt is” {Efeze 3:3}.

Met deze Schriftplaatsen is het duidelijk op welke grond Paulus schrijft “van mij afgekeerd”. Dit is gegrond in een openbaring waarop hij aanspraak maakt, welke God aan hem alleen gegeven heeft {niet aan de 12 apostelen}.

De wettische ceremoniële godsdienst heeft door middel van “kwade arbeiders” het evangelie van Paulus { mijn evangelie} van de genade verdrongen. De menselijke natuur wil “zien” “tasten”, “doen”, “zelfverheerlijking”, in plaats van God de eer te geven. Het fundament van Paulus evangelie is: “door geloof”.

Als de gelovigen in de dagen van Paulus geweigerd hebben om de verborgenheid te geloven, wat mogen wij in onze dagen verwachten. Zelfs Petrus vond “één en ander moeilijk te verstaan” {2Petr.3:16}.

God heeft ons het geheimenis van zijn wil doen kennen en Hij heeft daar een welbehagen in. Dit geheimenis slaat op de eenheid van Jood en heiden in dat ene lichaam van Christus, de gemeente. Hierin komt de bijzondere plats van de gemeente als lichaam van Christus tot uiting. De gemeente deelt in de positie boven alle macht en kracht. In Efeze 1 vers 23 staat: “die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt”. {zie ook 1Kor.15:28}. De gemeente zal in toekomst getoond worden aan de wereld, zijn heerlijkheid zal dan openbaar worden. Voor de gelovige geldt dat nu reeds, die heerlijkheid hebben wij in geestelijke zin nu al ontvangen, zie Efeze 1 vers 3-14. Als in de toekomst alles onder Christus onderworpen zal zijn, dan zal de Zoon de heerschappij overdragen aan de Vader en dan zal voor allen gelden:”God alles in allen”{1Kor.15:28}. Voor de gelovige geldt dit nu slechts in verborgenheid. Het zal openbaar worden in de komende eeuwen{ aionen}. “God heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus, om in de toekomende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus”.

“Allen van mij afgekeerd”, het is vandaag de dag niet anders. Toch komt God met de wereld tot zijn doel, want Hij laat niet varen de werken zijner handen. En dat is een geruststellende gedachte.

 

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579755 bezoekers sinds 07-06-2010