Alleen het geloof van Jezus telt!

07-12-2010 door Joop Neven

“En Petrus zag hem scherp aan, met Johannes, en zeide: Zie naar ons. En hij hield zijn blik op hen gevestigd in de verwachting iets van hen te ontvangen. Maar Petrus zeide: Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u; in de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër: Wandel!” {Handelingen 3 vers 6}.

“En op het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze, die gij ziet en kent, sterk gemaakt; en het geloof door Hem heeft hem dit volkomen herstel gegeven in uw aller tegenwoordigheid” {Handelingen 3 vers 16}.

Wat voor geloof had de verlamde eigenlijk toen hij verwachtingsvol opkeek naar Petrus? Het enige dat hij geloofde was dat de kans bestond dat hij een aalmoes van Petrus of Johannes zou kunnen ontvangen, meer niet!!! Petrus gebiedt hem: wandel! Maar de verlamde had geen geloof om te kunnen geloven dat hij zou kunnen lopen. Uit zichzelf kon hij niets. Immers, Petrus greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. Pas toen de verlamde merkte dat zijn voeten en enkels stevig werden liep hij over van geloof en begon God te loven (vers 8).

Het opvallende is dus dat het volkomen herstel van de verlamde totaal NIET terug te voeren valt op het geloof van de verlamde. De ‘redding’ van de verlamde hing dus niet af van zijn geloof. Geloof is wel een voorwaarde om ‘gered’ of om volkomen herstel te krijgen, alleen is het de vraag WIE dan gelooft of geacht wordt te geloven. In bovenstaande geschiedenis krijgt Petrus’ geloof veel credit maar Petrus zelf voert het allemaal terug naar “het geloof door HEM”. Jezus is de leidsman en de voleinder des geloofs. Wij worden niet gered uit de dood door ons geloof IN Hem, maar door het geloof VAN Hem (Galaten 2 vers 16, zie Statenvertaling). Jezus sprak aan het graf van Lazarus: Lazarus, kom naar buiten! (Johannes 11: 43) Lazarus was dood en kon echt niet horen. Toch werd hij opgeroepen om op te staan en in actie te komen. Dat kon hij natuurlijk nooit uit zichzelf. Inderdaad is het christelijk geloof ontzettend arrogant door te menen dat er alleen door geloof in Jezus er redding is voor de individuele ziel. Inderdaad is het een vorm van slavernij door geloof en gehoorzaamheid te eisen wil je er echt bij horen. Maar de Liefde van God is onvoorwaardelijk en dus de Heer aan Zich zelf moeten geven wat Hij van ons mensen vraagt. Wil Hij geloof en gehoorzaamheid omdat er anders geen redding is? Welnu, Jezus heeft dat in onze plaats volbracht. Zijn geloof en zijn gehoorzaamheid zijn voldoende om iedere individuele ziel en de gehele mensheid en het al te redden. Het christelijke geloof is geen godsdienst. Zoals Jezus zegt: Hij is niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583228 bezoekers sinds 07-06-2010