Ajin = Oog, Ziener zijn

24-05-2021 door Dr. K.D. Goverts

De 16e letter Ajin heeft een getalswaarde van 70. In de vormgeving  is een lange naar links gebogen Waw te zien met daarbovenop nog een Waw, terwijl beide ‘gekroond’ zijn door een Jod. De Ajin is net als de Aleph nagenoeg klankloos. Praktisch is er geen verschil te horen tussen een woord dat met een Aleph of een Ajin begint. Ajin betekent oog. Ajin is het oog van de ziener die over de grenzen van het land Kanaän heen ziet naar de 70 volken en die het volk van God laat zien dat het geen doel heeft in zichzelf. In die zin sluit het thema van de Ajin naadloos aan bij dat van de Samekh. Want het volk van God kan ook in die zin rond worden, dat het zich afsluit voor de volken rondom en het Beloofde Land ziet als een doel in zichzelf. De ziener herinnert de kinderen van Israël eraan, op basis van de bijbel, dat zij en hun land uitverkoren zijn met het oog op de 70 volken en hun land. Immers het bijbels uitgangspunt is dat alle omringende volken zich eens zullen verenigen in Tsion in saamhorigheid met Israël. Alle volken mogen delen in het heil (Jêshú’áh) van Israël en in het verbond met Abraham. Heel de aarde zal  een Hof van Eden zijn, een wereldwijde oase als Elim in de Sinaïwoestijn, met 12 waterbronnen en 70 palmbomen (Exodus 15:27). De 12 waterbronnen zijn de 12 stammen en de 70 palmbomen zijn de 70 volken. Israël zal een onuitputtelijke bron van het Woord van God zijn voor de volken.

Een ziener overziet het geheel, alle aspecten: wie slechts één aspect ziet (een deelwaarheid) en de rest ontkent, wordt een fanaat. Wie zich slechts op één of één soort bijbeltekst beroept en de andere laat liggen vervalt tot ketterij. Het woord ook is van beslissend belang: er staat óók geschreven. De ziener (70) leert in het leerhuis (7) het geheel te zien.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601651 bezoekers sinds 07-06-2010