Agu­not’, gebonden aan een absente man

06-11-2011 door Dr. K.D. Goverts

Het woord ‘Agan kan betekenen: prijsgegeven. Het woord ‘agan werd in de Jood­se wereld vaak gebruikt voor vrouwen, die werden afgehouden van een nieuw huwelijk. Dat gebeurde bijvoorbeeld als haar echtgenoot op het slagveld was en nie­mand wist of hij nog leefde. Hoe vaak is dat niet het geval geweest bij oor­logsweduwen en dan werd er volgens een be­paal­de regelgeving gezegd: Deze vrouw mag niet trouwen, want we we­ten niet of haar man zich misschien nog ergens bevindt. Hij kan nog wel in Rusland of in Si­be­rië zitten. Hij werd al jaar en dag vermist, maar kon nog wel in leven zijn.

‘Agunot zijn vrouwen, die gebonden zijn aan een afwezige echt­genoot. En zo kon een vrouw haar hele leven gebonden blijven. Dat is dan de spe­cifieke be­tekenis van het begrip ‘agunot. Dan was je dus een ‘aguna, dan was je ge­bonden aan een absente man. Als je dat geestelijk overzet, kun je zeggen: dat is vaak ook zo in de geestelijke wereld! Paulus zegt in Romeinen 7: ‘Wij zijn getrouwd met de wet’. En verder zegt hij in Romeinen 7 ook: ‘Op een gegeven moment sterven we aan die wet met Christus’. Dan pas kun je de echtgenote worden van een nieuwe man. Daar heb je ei­gen­­lijk datzelfde principe. In eerste instantie ben je dus ook een ‘aguna, je zit ge­bon­den aan een ab­sente man, want die wet doet niets voor je. Dat wetticis­me legt je alleen maar een juk op. Je zit aan de ketting en je kunt niets; je kunt ook niet trouwen met je nieuwe echtgenoot, met de Ma­sji­ach, want je zit nog steeds verknocht, gebon­den aan die afwezige man, terwijl die man niets doet.

Een Jood uit de Oekra­ïne, Shmuel Joseph Halevi Czaczkes (1888-1970), heeft over dit gege­ven geschreven. Hij behoorde tot de stam van Levi. Daarom had hij ook de naam Halevi. Hij zegt: Mijn voorouders wa­ren minstreels, dat waren zangers in de tempel. In 1908 schrijft hij een ver­haal, dat hij ‘Agunot noemt. Op een gegeven moment neemt hij­zelf ook als pseudoniem de naam Agnon aan, want hij wil eigenlijk op­ko­men voor al die vrouwen, die op de een of andere ma­nier gebonden zit­ten aan een lot, waar ze niet van los kunnen komen.

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583218 bezoekers sinds 07-06-2010