Adam

23-06-2010 door Joop Neven

“Want eerst is Adam geformeerd, en daarna Eva. En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen; doch zij zal behouden worden, kinderen ter wereld brengende,{Lett: door de kind geboorte} indien zij blijft in geloof, liefde en heiliging, met ingetogenheid” {1 Tim.2 vers 13-14}}.

Adam werd niet verleid door zonde. Hij werd niet misleid door de verleider. Het was niet zo maar een excuus toen Adam zei, “de vrouw die Gij mij gegeven hebt, die heeft mij van de boom gegeven en ik heb gegeten”. Hij had bewust deel aan haar zonde en overtreding. Hierin was hij een type van de Tweede Mens, Christus, Die geen zonde kende, maar zonde werd vanuit de liefde voor de Zijnen. Het was fout dat hij naar zijn vrouw luisterde, maar het was een diepgaand bewijs van zijn liefde voor Eva. Hij was liever bij haar in zonde met alle gevolgen daarvan, dan alleen in onberispelijke eenzaamheid (Gen. 3 vers 12, 17}.

Zo ook de Tweede Adam

Ook de Tweede Adam ging mee in het doelmissen. Men heeft nooit Zijn opzet begrepen. De grote heerlijkheid van Gods wijsheid wordt getoond in de manier waarop Hij Zijn wil uitwerkt door middel van de onwetendheid en tegenstand van zijn vijanden. God antwoord niet met haat op het dode van Zijn Zoon, maar Hij toonde liefde door Hem uit de dode op te wekken. Liefde is de enige macht om een vijand te veranderen in een vriend. Juist het kruis laat zien dat God liefde is, niet omdat Hij wil dat Zijn Zoon aan het kruis genageld werd, maar, juist dat het licht de duisternis verdrijft. Hij werd gekruisigd door menselijk blindheid, ze wisten niet wat ze deden, maar de Vader toonde Zijn liefde door mee te gaan met de zonde, {zoals de eerste Adam daar beeld van Christus is}, en Hem uit de dood op te wekken, tot een volkomen verzoening van al onze zonde. “Want God heeft allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over allen te ontfermen” {Rom.11 vers 32}. Zonde, is doelmissen. Als God de redding van allen wil, maar als de overgrote meerderheid, of zelfs maar een overblijfsel voor altijd verloren zou gaan, dan zou Hij het doel dat Hij Zichzelf gesteld had niet bereikt hebben. En daarmee zou Hij de grootste van alle doelmissers zijn. “Maar wij hebben onze hoop gevestigd op de levende God, die een Redder is van alle mensen, inzonderheid voor de gelovige. Beveel en leer dit” {1Tim.4 vers 10-11}.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583230 bezoekers sinds 07-06-2010