Aanklacht en lofzang

28-03-2012 door R van der Beek

Uiteindelijke wederverzoening van heel de schepping.

O dogmatiek, o allerlei confessie

Verkondigster van eindeloze straf, (Job 42 : 7)

Gij laat een red’loos prooi aan satan en demonen,

Rampzalig lot na dood en duister graf.

O dogmatiek, verkondigster der leer

Van zielsverhuizing, niet van werkelijke dood.( 1 Tim. 6 : 16)

Direct na ’t sterven vreugd of onuitsprekelijk lijden.

Na ’t oordeel beide onnoem’lijk nog vergroot. (Pred. 3 : 18-20; 4 : 2-3)

O dogmatiek, gij stelt met Uw confessie

En tegenspraak, het God’lijk woord opzij.

Gij laat slechts hen behouden die Christus hier aanvaarden,

Een klein verloste schaar kocht Hij zich vrij.  (2 Kor. 5 : 19; 2 Petr. 2 : 9;

                                                                 ! Joh. 4 : 14; Joh. 3 : 17; 12 : 47)

Uiteindelijk, wéér volgens de traditie,

Hoewel de Schrift het duidelijk anders leert,

Heeft God in Christus alles, de enkeling beschoren,

Dus heeft de satan toch getriomfeerd?

O harde leer, gij predikt wel de Christus,

Die leed en stierf en ’t al volbracht aan ’t kruis,

Doch onbereikbaar zijn voor Hem, de velen,

Zij zullen nooit aanschouwen het heerlijk Vaderhuis.

Ellendig lot, de mens ter dood veroordeeld,

Het luisteren naar satan, duur betaald,

En niemand weet wanneer die doodstraf wordt voltrokken

Als vonnis Gods, doordat hij heeft gefaald (n.l Adam).

Gedankt zij God, de Schrift brengt volle klaarheid,

Zij leert ons duidelijk, eens komt alles goed, ( Hebr. 1 : 1-2)

God straft wel, doch niet doelloos, de schepping zal herrijzen,

Door Christus dood, die ’t alles heeft geboet.

Eens toch zal alle knie zich buigen,

En elke tong belijden als Heer, ( 1Kor. 12 : 3)

Al ’t schepsel zal Hem dan aanbiddend prijzen,

Hij brengt het alles aan het hart des Vaders weer.

De dood geeft al wat in hem is verslonden

Weer prijs, want hij verliest zijn prooi (1 Sam, 2 : 6; Openb. 5 : 13)

De vijandschap van satan wordt gebroken

Waarna de schepping prijkt in haar volkomen tooi,

De grote strijd is dan voorgoed gestreden,

Eens jubelt aard en hemel al te saam,

De ganse Kosmos juicht dan in volmaakte glorie,

Geëerd, geprezen zij Zijn Heilige naam.

 

 

 

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579311 bezoekers sinds 07-06-2010