666 en de naam van Jezus

21-09-2010 door Joop Neven

De meeste mensen weten, dat 666 het getal van het beest is (Op.13:18). Het is het getal van zijn naam {Openb.13:17}, het getal van de naam van het beest. Minder bekend is, dat het getal 888 het getal van de naam van Jezus is. Het komt voor in het bijbelvers meteen achter de tekst met 666. Het wordt alleen niet openlijk genoemd. De Schrift is geïnspireerd door de Heilige Geest. Zonder de hulp van Gods Geest verstaan wij de bijbel alleen maar met ons verstand en blijven, wat de geestelijke betekenissen betreft, in het duister. Er worden nogal wat dingen in de schrift geheimenissen genoemd {b.v. 1Cor.15:51}. Op veel plaatsen in het nieuwe testament lezen wij: “Wie oren heeft, die hore!” {b.v. Mat.11:15}. De Heer Jezus zei tegen de zeer geleerde Nicodemus: “Gij zijt de leraar van Israël, en deze dingen verstaat gij niet?” {Joh.3:10}. “Hier is wijsheid” {Openb.13:18}.Zulke zinnen tonen aan, dat er iets verborgen is, wat we biddend moeten ontdekken door de Heilige Geest. Ook dit onderwerp, de betekenis van het getal van het beest (666) en het getal van de naam van Jezus (888), is zo’n geheimenis.
Getallen in de bijbel hebben ook een betekenis. Enkele voorbeelden: zes duidt op het menselijke, zeven op goddelijke volmaaktheid, acht op opstandingsleven. Aan het eind van de vorige eeuw schreef E.W.Bullinger een geweldig boek over dit onderwerp, met als titel “Number in Scripture”. De hoeveelheid voorbeelden, die hij geeft over de consequente betekenis van bijbelse getallen is zeer overtuigend. Naast de getallensymboliek kennen we ook de getalswaarden van de Hebreeuwse en Griekse letters. Het Hebreeuws en het Grieks kennen geen aparte symbolen voor getallen, zoals wij die kennen. In plaats daarvan worden de letters gebruikt. De letters van elk woord, zinsdeel, zin, of naam, kunnen dus worden opgeteld. Zo krijgen wij ervan de getalswaarde, de gematria.

Veel van Jezus’ namen hebben een getalswaarde met acht als factor. Het getal 8 is het getal van nieuw leven, van opstandingsleven. Enkele voorbeelden:

Iesous(=Jezus) : 888

Kurios (=Heer) : 800

Aletheia (=Waarheid) : 64 (8×8)

Soter (=Redder) : 1408 (8x8x22)

Christos (=Gezalfde) : 1480 (5x8x37)

Hodos (=Weg) : 344 (8×43).

In de bijbel zijn getallen en getalswaarden nooit toevallig. Bij God bestaat geen toeval: in alle getallen, aantallen, jaartallen, leeftijden en getalswaarden zijn geestelijke realiteiten verborgen. Ook in het getal van de naam van het beest (666) en het getal van de naam van Jezus (888).

2 comments on “666 en de naam van Jezus”


 1. de Jong says:

  geloof het, dat geen getal toevallig er staat.. Oa Lukas 10, daar staat, dat de predikers 2 aan 2 worden uitgezonen, 70.. 70 is het getal van oneindigheid en volmaakt.. immers 7×70 vergeven houdt niet in, dat het de 491ste x niet meer hoeft.
  Daarom geeft de Here alleen zijn Geest in de prediking aan voorgangers, die uitgaan, conform Zijn voorwaarden. Lukas 10, zonder buidel en male. Ik ken velen, die zo leven, en de Here voorziet, ook in 2013. Hij is dezelfde en leeft.

  Het is duidelijk, dat ook, nadat de Here terug is bij Vader, in handelingen, dat ook nog zo hoort te gaan, Hand 3, zilver en goud heb ik niet, zeggen Petrus EN..! Johannes. Twee lees je hier ook weer..

  70.. tot in deze dagen.

  Predikers die alleen prediken zijn niet door God gezonden en elk oprecht hart, dat vindt Gods voorgangers.

  een oneindig verschil met hen, die wel de bijbel prediken, maar zonder gezonden te zijn, Lees Rom 10, over hoe zullen ze prediken zonder gezonden te zijn. etc.

  De smalle weg is nog steeds de weg die ten leven leidt en we zijn snel van deze weg af als we niet het ware evangelie horen, door Gods ware dienstknechten.

  De brede weg eindigt niet in de hemel.


 2. E. Visser says:

  Als je de Samech-Taw-Reesj-Waw aaneenlegt, vormt dat het Hebreeuwse woord ‘verborgenheid’.
  De 60-400-200-6 vormt 666. Het betreft hier een algemeenheid en wijst niet specifiek één boosdoener aan.

  Is dat wat wordt bedoeld met ‘het getal des mensen’? Ik zou hierover graag eens een artikel van Joop Neven lezen.

  Groet,
  E. Visser

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

585372 bezoekers sinds 07-06-2010