Dezelfde tot in eeuwigheid

25-05-2010 door Joop Neven

Onze zekerheid rust nooit op ons geloof, of op onze gesteldheid, maar enkel op Zijn onwankelbare trouw. Wanneer Hij voor altijd aan ontelbare mensen de rug toekeert, en het Zichzelf onmogelijk maakt, ze ooit te bereiken met de macht van Zijn onvergankelijk leven, om ze nog te redden van de tweede dood, wanneer dat waar zou zijn, dan is er voor niemand zekerheid.

Door de dood en opstanding is er onvergankelijk leven aan het licht gekomen.

Wanneer we van Hem beweren, dat Hij een Rechter is, die alleen maar kan veroordelen en niet meer kan redden, dan verloochenen we het kruis.. Dat zou betekenen dat er geen volkomen verzoening heeft plaatsgevonden. Maar er staat: dat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Heiland {Redder} is voor alle mensen, inzonderheid voor de gelovige. {1Tim4 vers 10}.

Wij moeten ons niet inbeelden dat voor ons de zekerheid bestaat omdat wij gelovig zijn geworden. Onze zekerheid rust niet op ons geloof, maar op het geloof van Christus. We moeten afleren te geloven in ons geloof, we moeten leren om te rusten in de genade, die heil brengt aan alle mensen, we moeten leren dat Christus niet eerder rust, voor de laatste mens is gevonden. Want Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. En zolang er één verloren is, kan Hij niet anders dan zoeken totdat Hij hem vindt.

Hij laat Zich de behouder van alle mensen noemen, en als de Schrift dat zegt, dan wordt dat ook zo bedoeld en niet anders.

Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen.

“Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen”.  {1Tim2 vers 3-6}

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579553 bezoekers sinds 07-06-2010