Zij doorboren mijn handen en voeten

06-06-2011 door Joop Neven

door Wim van den Toorn

“”Want honden hebben mij omringd,een bende boosdoeners heeft mij omsingeld, die mijn handen en voeten doorboren” { Ps.22 vers 17}.

Het Hebreeuwse woord dat hier vertaald is als “doorboren” is “ka’arie”. Er is geen woord dat ook maar in de buurt komt van ka’arie dat “doorboren” betekent. Het woord wat er het dichtste bij komt is “karah”, maar het is onmogelijk om dat hier in te lezen, want dat is grammaticaal gezien totaal onmogelijk. En afgezien daarvan, “karah” betekent niet “doorboren”, maar “opgraven”, “van de grond omhoog brengen”, in de zin van opdelven. Het Hebreeuwse voorzetsel ‘ka’ betekent ‘als de’, en ‘arie’ betekent ‘leeuw’. Dus wat hier staat is: “Als de leeuw [zijn zij aan] mijn handen en voeten. De tekst tussen de vierkante haken is mijn invoeging, waarbij opgemerkt dient te worden dat het werkwoord ‘zijn’ in de tegenwoordige tijd in het Hebreeuws zelden of nooit gebruikt wordt, het wordt aangenomen dat het bedoelt is, en het Bijbels Hebreeuws is geschreven in een soort telegramstijl, waarbij vaak woorden ingelast moeten worden om er een goede vertaling van te maken.
Dus koning David spreekt over een leeuw, en niet over het doorboren van handen en voeten. Dezelfde leeuw waar hij over spreekt in vers 14 en 22.

Exact hetzelfde woord vinden we ook in Ez 22:25, met daarachter het woord “sjo’eeg”, wat “brullend” betekend. Het bijvoeglijk naamwoord komt in het Hebreeuws achter het zelfstandig naamwoord, en niet er voor, zoals in het Nederlands.

Exact hetzelfde woord “ka’arie” wordt ook gebruikt in Jesaja 38:13, en zie hier hoe het daar vertaald wordt:

Exact  hetzelfde woord is gebruikt in Nummeri 24:9;

Wat is vertalen toch moeilijk

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

563932 bezoekers sinds 07-06-2010