Wees niet bevreesd

12-07-2010 door Joop Neven

 “Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in de eeuwen der eeuwen” {Openb.1 vers 17}.

Ik ben de eerste en de laatste. Dat is een heel belangrijk punt. Wat voor weg een mens ook gaat, God is de eerste. Hij staat aan het begin van onze weg en Hij gaat met ons mee. Hij is ook de laatste, Hij staat ook aan het eind. Als God nu de laatste is, hoeft nooit iemand het gevoel te hebben, dat hij achteraan komt! De Here Jezus Christus komt altijd nog achter ons. De eerste gaat als laatste binnen. Dat is liefde van de bovenste plank. Door de ongehoorzaamheid van die ene mens komt het oordeel over alle mensen; door de gehoorzaamheid van de Ene mens komt de rechtvaardigheid over alle mensen. Dat is liefde waarmee God overwint. Dat is genade, en die genade is een uitnodiging tot Leven. Gods genade gaat altijd verder dan onze maarstaven. In de tijd, dat de Heer op aarde rondwandelde, werden zij, die in Hem geloofden, verbonden met de levende Jezus; wij zijn verbonden met  het Lichaam van Christus, Hij het Lichaam, wij de leden en delen in de heerlijkheid die bij die positie hoort. Volmaakt in Christus.

Wij hebben twee dingen ontvangen; de toekomstige voltooiing van de eenheid van Christus Lichaam, en de toekomstige verzoening van de hele schepping. “en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle{dingen} weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is{Kol.1 vers 20}.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

God beheert zijn geheimenissen

Wij leven in chaotische tijden, waar mensen massaal op de vlucht slaan voor oorlog en onderdrukking, en waar mensen geen uitzicht meer hebben geen zich meer hebben om verder te leven. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er is […]

518687 bezoekers sinds 07-06-2010