Wees niet bevreesd

12-07-2010 door Joop Neven

 “Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in de eeuwen der eeuwen” {Openb.1 vers 17}.

Ik ben de eerste en de laatste. Dat is een heel belangrijk punt. Wat voor weg een mens ook gaat, God is de eerste. Hij staat aan het begin van onze weg en Hij gaat met ons mee. Hij is ook de laatste, Hij staat ook aan het eind. Als God nu de laatste is, hoeft nooit iemand het gevoel te hebben, dat hij achteraan komt! De Here Jezus Christus komt altijd nog achter ons. De eerste gaat als laatste binnen. Dat is liefde van de bovenste plank. Door de ongehoorzaamheid van die ene mens komt het oordeel over alle mensen; door de gehoorzaamheid van de Ene mens komt de rechtvaardigheid over alle mensen. Dat is liefde waarmee God overwint. Dat is genade, en die genade is een uitnodiging tot Leven. Gods genade gaat altijd verder dan onze maarstaven. In de tijd, dat de Heer op aarde rondwandelde, werden zij, die in Hem geloofden, verbonden met de levende Jezus; wij zijn verbonden met  het Lichaam van Christus, Hij het Lichaam, wij de leden en delen in de heerlijkheid die bij die positie hoort. Volmaakt in Christus.

Wij hebben twee dingen ontvangen; de toekomstige voltooiing van de eenheid van Christus Lichaam, en de toekomstige verzoening van de hele schepping. “en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle{dingen} weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is{Kol.1 vers 20}.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

563916 bezoekers sinds 07-06-2010