Wat is de juiste vorm van de doop?

12-07-2010 door Joop Neven

Besprenkelen of onderdompelen?

Antwoord: Het enige woord, waarvan het Nieuwe Testament in de Griekse taal ongeveer 70 maal gebruik gemaakt heeft om de doophandeling te beschrijven is “baptizo”, dat “onderdompelen” betekent, ofwel iets geheel in een vloeistof dompelen. Het Griekse woord voor “sprenkelen” is “rantizo”, maar wordt in de Bijbel nergens gebruikt in verband met de doop! Het verschil wordt duidelijk zichtbaar in teksten, waar beide woorden tegelijk voorkomen, zoals in Leviticus 4:6: “De priester zal zijn vinger in het bloed dopen (Hebreeuws: lbu taval; Grieks: bapto) en van het bloed zevenmaal sprenkelen (Hebreeuws: hzh hiza; Grieks: raino) voor het aangezicht van de HERE”. De vinger van de priester werd dus gedoopt om met het bloed te sprenkelen; maar het sprenkelen was geen dopen! Dat zijn twee verschillende handelingen. Wanneer de dominee het voorhoofd van de dopeling besprenkelt en daarbij zegt: “Ik doop u”, dan is dat een onwaarheid, want hij doopt zijn eigen vinger, in plaats van de dopeling! Het is dus zowel bijbels alsook taalkundig onverantwoord, het onderdompelen zomaar te veranderen in besprenkelen, hetzij van baby’s, hetzij van volwassenen!

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

God beheert zijn geheimenissen

Wij leven in chaotische tijden, waar mensen massaal op de vlucht slaan voor oorlog en onderdrukking, en waar mensen geen uitzicht meer hebben geen zich meer hebben om verder te leven. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er is […]

518687 bezoekers sinds 07-06-2010