Waartoe is Christus gestorven?

12-07-2010 door Joop Neven

Om de wereld met God te verzoenen, is het antwoord; we moeten dit antwoord verder bestuderen. Allereerst moeten we opmerken dat waar het de bedoeling van de dood van Christus betreft, de Bijbel over dingen die er nog niet zijn spreekt alsof ze er al waren (Rom.5:17). “Toen wij vijanden waren, zijn wij met God verzoend door de dood van Zijn Zoon” (Rom.5:10). De apostel spreekt alsof het al was gedaan, hoewel het in werkelijkheid nog geen feit is. De wereld met God verzoend is nog geen ervaringsfeit, hoewel wij erover mogen spreken alsof het reeds gedaan is aangezien het zeker is dat allen uiteindelijk verzoend zullen worden (zie Kol.1:19-20). Dit is Gods doel, en, wat God zich voorneemt om te doen is zo goed als gedaan, en er kan zo over gesproken worden. Dat dit de juiste opvatting van de passage is wordt aangeduid door het taalgebruik in de tekst zelf: Toen wij vijanden waren, zijn wij met God verzoend door de dood van zijn Zoon”; niet als een ervaring die alle mensen op dat moment ontvingen, maar doordat er een volledige voorziening voor onze verzoening werd getroffen en het werk als voltooid wordt beschouwd op basis van het volbrachte werk van God. Elk individu van het menselijk ras is nog niet met God verzoend, maar elk individu kán worden verzoend, waar het Gods aandeel aan het werk betreft en iedereen zal net zo snel, en net zozeer met God worden verzoend als hij God in de praktijk leert kennen. Deze interpretatie wordt nog bevestigd door 2 Kor.5:19-20: “God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende”. Dat werk Gods is volmaakt en voltooid, toch gaat de apostel verder: “Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: Laat u met God verzoenen”. 2 Gal.6:14.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

564246 bezoekers sinds 07-06-2010