Waartoe is Christus gestorven?

12-07-2010 door Joop Neven

Om de wereld met God te verzoenen, is het antwoord; we moeten dit antwoord verder bestuderen. Allereerst moeten we opmerken dat waar het de bedoeling van de dood van Christus betreft, de Bijbel over dingen die er nog niet zijn spreekt alsof ze er al waren (Rom.5:17). “Toen wij vijanden waren, zijn wij met God verzoend door de dood van Zijn Zoon” (Rom.5:10). De apostel spreekt alsof het al was gedaan, hoewel het in werkelijkheid nog geen feit is. De wereld met God verzoend is nog geen ervaringsfeit, hoewel wij erover mogen spreken alsof het reeds gedaan is aangezien het zeker is dat allen uiteindelijk verzoend zullen worden (zie Kol.1:19-20). Dit is Gods doel, en, wat God zich voorneemt om te doen is zo goed als gedaan, en er kan zo over gesproken worden. Dat dit de juiste opvatting van de passage is wordt aangeduid door het taalgebruik in de tekst zelf: Toen wij vijanden waren, zijn wij met God verzoend door de dood van zijn Zoon”; niet als een ervaring die alle mensen op dat moment ontvingen, maar doordat er een volledige voorziening voor onze verzoening werd getroffen en het werk als voltooid wordt beschouwd op basis van het volbrachte werk van God. Elk individu van het menselijk ras is nog niet met God verzoend, maar elk individu kán worden verzoend, waar het Gods aandeel aan het werk betreft en iedereen zal net zo snel, en net zozeer met God worden verzoend als hij God in de praktijk leert kennen. Deze interpretatie wordt nog bevestigd door 2 Kor.5:19-20: “God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende”. Dat werk Gods is volmaakt en voltooid, toch gaat de apostel verder: “Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: Laat u met God verzoenen”. 2 Gal.6:14.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

God beheert zijn geheimenissen

Wij leven in chaotische tijden, waar mensen massaal op de vlucht slaan voor oorlog en onderdrukking, en waar mensen geen uitzicht meer hebben geen zich meer hebben om verder te leven. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er is […]

518698 bezoekers sinds 07-06-2010