Vrede

12-10-2010 door Joop Neven

In de hele Bijbel zal men tevergeefs kunnen afleiden, dat de Zoon des Vaders voor een deel afstand heeft gedaan en daarom ontslagen is van alle verantwoordelijkheid voor wat oorspronkelijk in Hem geschapen werd. Hij draagt alle dingen door het woord Zijner kracht. Alles is in Hem geschapen, alles bestaat in Hem. Christus is nog niet gekomen tot Zijn volle door de Vader gewilde grootte. Hij wacht daarop, dat Zijn gemeente naar Zijn eigen beeld verheerlijkt wordt. de gemeente, die Zijn Lichaam is, de vervulling desgenen die alles in allen volmaakt {Efe.1 vers 23}. We hebben nu beide dingen ontvangen: de toekomstige voltooiing van de éénheid van Christus Lichaam enerzijds, en de toekomstige verzoening van de gehele wereld anderzijds. Hier is geen twijfel mogelijk als we de volgende woorden lezen  in Kol.1 vers 20, “ en door Hem, vrede gemaakt hebbende {Letterlijk, vrede makende. God is nog steeds bezig vrede te maken} door het bloed zijns kruises, alle weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is”.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

God beheert zijn geheimenissen

Wij leven in chaotische tijden, waar mensen massaal op de vlucht slaan voor oorlog en onderdrukking, en waar mensen geen uitzicht meer hebben geen zich meer hebben om verder te leven. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er is […]

513846 bezoekers sinds 07-06-2010