Volledig.

30-05-2010 door Joop Neven

Een klein Hebreeuws woord. “Tamiem”. De vraag doet zich dan voor, hoe je dit woord nu moet vertalen. In de gebruikelijke vertalingen wordt het dan vaak weergegeven met volmaakt. Zoals in Matth.5:48 Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. Maar wat moet je nu onder “volmaakt” verstaan? Als je over “volmaakt” spreekt, kan zich ook het element van frustratie aan ons voordoen, vooral als het wordt gebruikt als een soort richtsnoer.

Het woord “tamiem” betekent dus niet: “volkomen of “volmaakt”, maar “volledig”. Om de ruimte van het volledige leven tot uitdrukking te brengen. “Tamiem betekent, dat geen enkele deelverschijning anders is dan het overige. Je hebt dus niet, dat er zomaar een stuk van je leven uit de toon valt. Het is allemaal met elkaar één geheel, het is allemaal met elkaar in harmonie. Dus alle delen zijn met elkaar in harmonie.

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

God beheert zijn geheimenissen

Wij leven in chaotische tijden, waar mensen massaal op de vlucht slaan voor oorlog en onderdrukking, en waar mensen geen uitzicht meer hebben geen zich meer hebben om verder te leven. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er is […]

518642 bezoekers sinds 07-06-2010