Verwerpen

30-05-2010 door Joop Neven

We lezen in Jeremia 31 vers 35-37  de prachtige woorden over de onmogelijkheid dat God Israël zou verwerpen: Zo zegt de Here, die de zon overdag tot een licht geeft, die de maan en de sterren verordent tot een licht des nachts. Als deze verordeningen voor mijn ogen zullen wankelen, luidt het woord des Heren, dan zal ook het nageslacht van Israël ophouden al de dagen een volk te zijn voor mijn ogen. Zo zegt de Here: als de hemel boven te meten is en de fundamenten der aarde beneden na te speuren zijn, dan zal Ik heel het nageslacht van Israël verwerpen om al hetgeen zij gedaan hebben, luidt het woord des Heren. Zo onmogelijk en zelfs belachelijk het is te denken aan de mogelijkheid de hemel te meten, even onmogelijk is het te denken dat God Israël zou verwerpen om alles wat ze gedaan hebben. Om alles! De verwerping van de Messias niet uitgezonderd. De leer dat de kerk Israël vervangen heeft als volk van God, heeft de christenheid ontwricht. Want toen de kerk ophield uit te zien naar de redding van geheel Israël, ging men anders denken over God. Toen werd Hij de God die uit de massa van de mensheid alleen de weinigen wil behouden. Waar de redding van Israël, juist van het ongehoorzame Israël, wordt verwacht, wordt de redding van de wereld verwacht. En die vreugde is gedoofd. De hoop voor de wereld heeft haar grond verloren. De kerk die zichzelf in plaats van Israël heeft gesteld, leeft verder met een toekomstverwachting die niet bijbels is. Want wat God door Christus schenkt, is veel meer dan wat in Adam is verloren gegaan.

Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

God beheert zijn geheimenissen

Wij leven in chaotische tijden, waar mensen massaal op de vlucht slaan voor oorlog en onderdrukking, en waar mensen geen uitzicht meer hebben geen zich meer hebben om verder te leven. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er is […]

520483 bezoekers sinds 07-06-2010