Verschillende woorden voor “verzoening”

30-05-2010 door Joop Neven

In het N.T. vinden we verschillende woorden voor “verzoening”

Hilasmos {1Joh.2 vers 2; 4 vers 10}. betekent: beschermende bedekking of genadige uitdelging. We moeten goed beseffen, Jezus heeft niet de toorn van God gedragen {deze uitdrukking komt in het N.T. niet voor!}, maar wel afgewend. Met dit woord hangt het woord “hilasterion”, de plaats van de “hilasmos”, het verzoendeksel {Hebtr.9 vers 5}. Zo verstaan we Rom.3 vers 25: God heeft de Here Jezus voorbestemd om het “verzoendeksel” te worden, de plaats waar Hij Zijn genade zichtbaar wilde maken en tonen dat Hij allen die zich bekeren op hun rechte plaats wil zetten {rechtvaardigen}, door de zonde te bedekken en zo de verlossing {bevrijding} van de mensheid te garanderen.

Allasso {Hand.6 vers 14; 1Kor.15 vers 51; Rom.1 vers 23}.

Betekent: veranderen. Hiervan zijn afgeleid:

“Diallassoo”, betekent: verzoenen door er voor te zorgen dat de ander, die de verzoening niet zoekt, toch zijn vijandschap opgeeft {alleen in Matth.5 vers 24}. Dit woord wordt nooit gebruikt ten opzichte van God. Hij hoeft niet omgepraat te worden.

“Apallasoo”, betekent: door verwijdering anders maken, bevrijden {Hebr.2 vers 15},verwijderen {Hand.19 vers 12}, van iemand loskomen {Luk.12 vers 58}.

“Katallassoo”. betekent:  verzoenen. Een andere toestand scheppen door bij elkaar te komen. Herstel van een verstoorde verhouding. In 1 Kor.7 vers 11 is dit woord gebruikt voor het herstel van een huwelijk. In het gewone Grieks is “apallassoo”, “echtscheiding”, dus de tegenhanger van “katallassoo”. Het woord komt voor in Rom.5 vers 10-11; 2 Kor. 5 vers 18-20; en in Rom.11 vers 15.

“Apokatallassoo” is een versterkte vorm van “katalassoo”. Een toestand veranderen door het vroegere te laten verdwijnen. Dit woord komt in de Griekse taal niet eerder voor dan bij Paulus. Blijkbaar had hij voor een nieuw begrip een nieuw woord nodig. We vinden het alleen in Ef.2 vers 15 en Kol.1 vers 20-21. Gods heilsplan omvat de ganse schepping, de kosmos {Kol.1 vers 20}. Dat God dit plan zou doorzetten tegen alle vijandschap in was bewezen door de grenzeloze liefde van Christus, Hij, die zelfs niet voor het kruis opzij ging, en bad “Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen”. De totale verzoening in plaats van vijandschap: dat is de groots denkbare verzoening! God was de wereld met Zich verzoenende. Dat was Hij altijd al, maar dat is nu in Christus voorgoed bewezen. Niet God moest verzoend of veranderd worden. Nee wij moeten met God verzoend worden. “..in de naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen {Lett. weest verzoend met God}. {2 Kor.5 vers 20}.

Onze Godsvoorstelling.

In de Bijbelse voorstelling staat voorop GOD IS LIEFDE. Omdat God liefde is, neemt Hijzelf het initiatief. Hij vraagt of eist niet eerst, Hij gééft eerst. Hij staat niet op Zijn stuk, maar op zijn Plan. “Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het aionisch leven hebben Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden {Joh.3 vers 16-17}.

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Machteloze opofferende liefde

Het is Goede Vrijdag, Jezus sterft aan een kruis. Maar waarom? Verhalenverteller en missionair Matthijs Vlaardingerbroek wist precies hoe het zat, totdat een Schotse vreemdeling hem aansprak in een museum. Het is een winterse dag in Glasgow, de stad waar mijn dochter studeert, als ik eindelijk de kans krijgt om het wereldberoemde schilderij “De Christus […]

397297 bezoekers sinds 07-06-2010