Verschillen tussen God en Jezus

18-10-2010 door Joop Neven

Eén van de duidelijkste samenvattingen van de verhouding tussen God en Jezus wordt in 1 Timotheüs 2:5 gevonden : “Er is één God en één middelaar tussen God en de mensen, de MENS Christus Jezus.” Wanneer wij hierover goed nadenken zullen we tot de volgende conclusies komen: Omdat er maart EEN God is, is het onmogelijk dat Jezus God kan zijn; als de Vader God is en Jezus is ook God, dan zijn er twee Goden. “Toch is er voor ons maar één God, de Vader” (1 Korinthiërs. 8:6). “God de Vader” is daarom de enige God. Het is dus onmogelijk dat er een apart wezen bestaat dat “God de Zoon” wordt genoemd zoals de valse leer van de drie-eenheid verklaart. Evenzo wordt Jahweh in het Oude Testament geschilderd als de ene God, de Vader (bijv. Jesaja 63:16; 64:8). Naast de ene God is er de middelaar, de mens Christus Jezus – “… en ook één middelaar”. Dat woord “en” duidt een verschil aan tussen Christus en God. Het feit dat Christus de “middelaar” is, betekent dat hij een tussenpersoon is. Een Middelaar tussen de zondige mens en de zondeloze God kan niet de zondeloze God Zelf zijn; het moest een zondeloos mens zijn, die de zondige menselijke natuur deelachtig is. “De mens Christus Jezus laat er geen twijfel over bestaan dat deze uitleg juist is. Hoewel Paulus na de hemelvaart van Jezus schreef, spreekt hij niet van “de God Christus Jezus”. Verscheidene keren worden we eraan herinnerd dat “God geen man is” (Numeri 23:19 ; Hos. 11:9); niettemin is het heel duidelijk dat Christus “de Zoon des mensen” was. De Griekse tekst in het Nieuwe Testament noemt hem vaak “zoon van anthropos”, d.w.z. zoon van de mens(heid) i.p.v. “zoon van aner” (echtgenoot, man). In het Hebreeuwse denken betekent “de Zoon van de mens” of “mensenkind” een gewoon sterfelijk mens (Jesaja 53:12). “Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens (1 Kor. 15:21). Toch was hij volgens Lukas 1:32 ook “de Zoon van de Allerhoogste”. Omdat God de “Allerhoogste” is, geeft dit aan dat alleen Hij deze positie heeft; Jezus als “de Zoon van de Allerhoogste”, toont aan dat hij niet God in hoogst eigen persoon kan zijn. Juist het taalgebruik Vader en Zoon wanneer God en Jezus worden bedoeld, maken het duidelijk dat zij niet een en dezelfde kunnen zijn. Een zoon kan wel zekere overeenkomsten met zijn vader hebben, maar hij kan niet een en dezelfde persoon zijn, noch even oud als zijn vader zijn.

2 comments on “Verschillen tussen God en Jezus”


 1. Piet Mosterd says:

  Geachte Joop Neven,

  Door Bijbelstudies van Cees Visser – voorganger veg Immanuel in Breda ben ik ook in gaan zien dat de leer over de drieëenheid een verkeerde leer is. Recent beluisterde ik een preek over Jezus onze Hogepriester met een verwijzing naar Melchizedek (Gen.14 en Hebr.7), waarin werd gesteld dat Melchizedek in het OT Jezus zou zijn geweest en nog zou zijn.
  Mijn gedachte is dat het mogelijk de engel van Jezus zou kunnen zijn maar niet Jezus omdat Hij nog in de gedachte van God was als logos.

  Wat is uw gedachte?


 2. Willem Visser says:

  Vergelijk de drie-eenheid met een plant:

  1.de bol in de grond
  2.de bloem die daaruit voortspruit
  3.de geur die zij voortbrengt

  1.De bol is niet zichtbaar voor het mensenoog, maar toch is zij een realiteit.
  2.De bloem is altijd latent aanwezig in de bol,
  maar toch is zij de bol niet.
  3.Welk een troost (trooster) vinden wij niet in de geur van een bloem. En ook die geurenpracht is latent in bol (en bloem) aanwezig.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

540588 bezoekers sinds 07-06-2010