Van het ene volk naar alle volken.

21-09-2010 door Joop Neven

“Hij heeft Jacob zijn woorden bekendgemaakt, Israël zijn inzettingen en zijn verordeningen. Aldus heeft Hij aan geen enkel volk gedaan, en zijn verordeningen kennen zij niet. Halleluja {Ps.147 vers 19-20}.

Halleluja! Bent u daar ook zo blij om? Dat er maar één volk is dat God kent? Deze psalm toont ons een bepaalde geschiedenis. God is begonnen met dat ene volk, aan hèn heeft Hij zijn inzettingen toevertrouwd. Via dat ene volk {Israël} zal het komen tot álle volkeren. Daarom zegt Jezus ook: Maak alle volken tot mijn discipelen. Als je nu het verband in deze psalm leest, dan zie je in vers12: Jeruzalem, roem de Here, Sion, loof uw God…het begint dus met Jeruzalem. Dat wordt gezegd tegen het enige volk, dat ene volk moet God eren, zijn Naam erkennen. De toekomst is dat God door het kanaal van het volk Israël, ook de volkeren tot hun bestemming brengt. Israël als Priestervolk wordt prachtig vertolkt in Psalm 67.

God zij ons genadig en zegene ons,

Hij doe zijn aanschijn bij ons lichten;

opdat men op aarde uw weg kenne,

onder alle volken uw heil.

Dat de volken U loven, o God;

dat de volken altegader U loven.

Dat de natiën zich verheugen en jubelen,

omdat Gij de volken in rechtmatigheid richt,

en de natiën op de aarde leidt.

Dat de volken U loven, o God,

dat de volken altegader U loven.

De aarde gaf haar gewas,

God, onze God zegent ons;

God zegent ons,

opdat alle einden der aarde Hem vrezen.

Uiteindelijk zullen alle volken in de handen klappen, God toejuichen met jubelgeroep. Want de Here, de Allerhoogste, is geducht, een groot Koning over de ganse aarde {Ps.47 vers 1-2}. God laat nooit varen de werken Zijner handen. Hij is het die hemel en aarde tot voltooiing zal brengen.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

564029 bezoekers sinds 07-06-2010