Uw naaste liefhebben als uzelf

22-09-2010 door Joop Neven

Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de Here  {Lev.19 vers 1}.

‘Uw naaste liefhebben als uzelf’ Dat is de kern boodschap. Hier zie je dus duidelijk een voorbeeld van de toewijding naar de ander. Alleen het begrip ‘naaste’ zitten vaak allerlei voetangels. Bovendien staat er eigenlijk niet ‘naaste’. Het woord dat met ‘naaste’ is vertaald, betekent eigenlijk ‘genoot’. ‘Gij zult uw genoot liefhebben’. Dat kan een lotgenoot zijn of een reisgenoot. Het duidt in ieder geval een houding aan. Dat betekent in de eerste plaats, dat je je niet meer moet voelen dan de ander. Neen, hij is aan u gelijk, staat er “Als uzelf ”. Jezus vertelt een gelijkenis in Lucas 10. In vers 29 wordt de vraag gesteld “Wie is mijn naaste”. Hij vraagt eigenlijk “wie is mijn lotgenoot”, wie moet ik dan liefhebben? Dan gaat Jezus de gelijkenis uitleggen. In vers 36 komt de vraag terug “wie van deze drie dunkt u, dat de naaste geweest is van de man, die in de handen der rovers was gevallen” Letterlijk staat er: “wie is de reisgenoot gewórden”. Het antwoordt is: Letterlijk: “die de barmhartigheid met hem gedaan heeft”. Namelijk dé barmhartigheid, die we kennen van God. De barmhartigheid, zoals God die bewijst. Het is goed om te weten dat God onze “Reisgenoot” is. Dat Hij degene is die barmhartigheid heeft bewezen. Dat Hij onze “Naaste” is. Hij lijdt met de schepping mee, in die zin is Hij ook ons ‘lotgenoot’. God is  lotgenoot en reisgenoot van de mens geworden. En wij mogen op onze beurt reisgenoot en lotgenoot worden van God. Dus kun je zeggen: God is je Naaste. God gaat mét de mens door diepten en strijd heen. God is op weg naar prachtige einddoel, n.l dat Hij barmhartigheid aan heel de schepping heeft bewezen, dat Hij de Redder is van alle mensen. Hij is met ontferming bewogen over de totale schepping.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

548605 bezoekers sinds 07-06-2010