Uit de tweeheid naar de Eénheid

24-05-2013 door Joop Neven

De dualiteit van Egypte

 Als we Jesaja 19 lezen ontdekken we in wezen twee delen:

1. Het gericht (1 – 15)

2. Het heil (16 – 25)

Kun je gericht en heil wel van elkaar scheiden? Misschien is het gericht wel het heil. Gericht betekent eigenlijk rechtzetten; dus vanuit dat ge­richt komt het heil. Jesaja 19 bestaat dus uit twee delen en dat moet ook wel als je over Egyp­te gaat spreken, want Egypte wordt gekenmerkt door de duali­teit, de tweespalt of de tweeheid.

Mitsrajim

Egypte is in het Hebreeuws ‘mitsrajim‘. Woorden met ‘ajim’ duiden altijd een tweevoud aan, een dualis. Egypte is een dubbelland, het bestaat uit een ‘tweevoud’. Woorden met ‘ajim’ zijn onder andere: Jerusjalajim, Ephrajim. ‘Ajim’ is de aanduiding van de twee.

De tweeheid komt voort van God, die haar maakt met het scheppen van hemel en aarde. Voordien was er eenheid in alles. Uit de 1. Dus God die alles in zich had, maakt God de twee. Het woord “scheppen” {bara} houdt de tweeheid in, d.w.z. de schepping is pas voltooid als uit de tweeheid weer de eenheid is gekomen. Scheppen betekent dus: de twee maken, die echter weer terugkeert tot de eenheid welke bestond vóór de schepping, voordat de twee werd gemaakt. We zien dat al in de eerste woorden van de Bijbel “in den beginne”, getalswaarde 2-200-1 {beeth, reesh, alef}. Het zijn de eerste drie letters, de eerste drie getallen van de Bijbel die de structuur al aangeven Dat houd in, dat uit de 2, de veelheid van de 200 {betekenis: hoofd}zal komen, maar dat die weer terug zal keren naar de , naar de “alef”,  de eerste letter, de uitdrukking van God. De geweldige boodschap is: dat de wereld niet verloren gaat, maar dat zij zal terugkeren tot het beginpunt, van voor de schepping, tot de 1. Nu gaat het er om dat we op weg zijn van de tweeheid naar de Eenheid, de weg van de verloren zoon, uit Egypte {tweeheid} naar Kanaän, het beloofde land.

Adam, mens

De mens als beeld en gelijkenis van God, “Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen”{Gen.1:27}. Adam had alles in één, alles in zichzelf. Toen nam God de “rib” {Hebr. tseelaa, letterlijk “holle ruimte”}, die “holle ruimte” weg uit Adam. Bij Adam was nu een deel van zichzelf weggenomen. Hij was niet meer heel, niet meer 1. Wat gebeurt er dan als de man en vrouw weer samenkomen? Dan wordt de man weer compleet. Dan is de eenheid teruggekeerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 comment on “Uit de tweeheid naar de Eénheid”

  1. Prachtig stukje dat het plan van God met Zijn schepping verwoordt. Hoe groot is Zijn wijsheid!
    Beste dank voor de vele bijdragen op deze fantastische site.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

564141 bezoekers sinds 07-06-2010