Twee verschillen tussen Mozes en Christus.

12-07-2010 door Joop Neven

1e De wonderen van Mozes en de wonderen van Christus.

De wonderen van Mozes waren vernietigend van aard, terwijl die van Christus genezend waren. Het eerste wonder van Mozes was water veranderen in bloed, maar her eerste wonder van Christus was water veranderen in wijn

2e  Mozes was koning van Jesurum {Deut. 33:5}, maar Christus is “Here der heren en koningen der koningen. Openbaring zingt het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het Lam, zeggende: groot en wonderbaar zijn uw werken Here God, Almachtige; rechtvaardige en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der volkeren! Wie zou niet vrezen, Here, en uw naam niet verheerlijken? Immers, Gij alleen zijt heilig. Want alle volken zullen komen en zullen voor u nedervallen in aanbidding, omdat uw gerichten openbaar zijn geworden. {Openb. 15:2-4} De Vader blijft wegen zoeken om de mens bij de Christus te brengen. Door genade,  door gericht, door oordeel, het zal eenmaal zijn: God alles in allen.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

564265 bezoekers sinds 07-06-2010