Tuinaarde

03-08-2010 door Joop Neven

Een ander woord voor ‘erets, maar dan meer in de betekenis van ‘aardbodem’ , ‘tuinaarde’ of landbouwaarde’ is  h m d a  ’adámáh, dat samenhangt met het woord ~ d a ádam’: mens. Waarvoor is de mens op aarde? Op die vraag geeft de Hebreeuwse Bijbel, meteen op pagina 2, een duidelijk antwoord. Adam, de aardmens is niet in het leven geroepen om vervelend fabriekswerk te doen, op een kantoorkruk te zitten gekromd achter een computer of in een blikken ding van hot naar her over asfalt te racen of stil te staan in giftige dampen. Maar Adam is geschapen om Gods hovenier te zijn, om de door Hem aangelegde Tuin van het Genieten, de Gan Eden (! d [ ! g) te bedienen (d b [  ábhad: (ere)dienen ) en te bewaren. Voorop staat het bedienen. Hoe? De aarde bedienen is de aarde in verbinding houden met de Schepper door te danken voor alles wat de aarde oplevert = door het teruggeven van de eerstelingen en de tienden aan de Schepper = door de dankzegging over het dagelijks brood en over de wijn in het weekend. Waar de dankzegging verstomt, waar de aarde puur een gebruiksvoorwerp wordt, gaat de aarde ontaarden, wordt de Tuin een woestijn, een tohuwabhohu (een ‘huilende wildernis’, Gen. 1:2).

Het centrum van voor de bediening van de aarde, voor de lofzang, voor het eerbetoon aan de Schepper is Tsion: het centrum van de aarde is Jeruzalem de Hofstad en de Lofstad. De Hofstad waar Israëls God als Koning resideert en de Lofstad waar de volken samenstromen om deze Immanuël, derze ‘God met ons’ te loven en te prijzen.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

God beheert zijn geheimenissen

Wij leven in chaotische tijden, waar mensen massaal op de vlucht slaan voor oorlog en onderdrukking, en waar mensen geen uitzicht meer hebben geen zich meer hebben om verder te leven. Er wordt ons altijd voorgespiegeld dat deze wereld hier de werkelijkheid is. Maar Paulus zegt: dit is nou de God dezer eeuw. Er is […]

520426 bezoekers sinds 07-06-2010