Tongen en tekenen

21-09-2010 door Joop Neven

Tongen zijn er met de bedoeling om ongelovigen te overtuigen – niet om gelovigen te overtuigen, en zeker geen heidense gelovigen.

“Derhalve zijn de tongen een teken niet voor hen, die geloven, maar voor de ongelovigen; de profetie echter is niet voor de ongelovigen, maar voor hen, die geloven” {1 Kor.14:22}.

Tongentaal was een getuigenis voor de ongelovige Joden. Door hun erfgoed “begeren” de Joden een teken ( 1 Kor.1:22).  Zij geloven gewoon niet zonder een teken. Dit verklaart Christus’ woord tot de Joodse hoveling in Johannes 4:48: “Indien gijlieden geen tekenen en wonderen ziet, zult gij niet geloven”. Zelfs in het werk onder de heidenen, zoals in Korinthe, waren de tekenen speciaal ten bate van het ongelovige Israël. Met de roeping van de apostel Paulus begint God een veelbetekenende verandering in Zijn handelen. Israël was niet langer Gods uitverkoren vat, maar Paulus verklaart nu: “…Door hun val is het heil tot de heidenen {volkeren}gekomen, om hen tot naijver op te wekken” {Rom.11 vers 11} Nu deze tijdelijke onderbreking van hun programma was begonnen ontstaat er een speciale periode van getuigenis voor het volk Israël om de verandering die heeft plaatsgevonden te laten zien. De aanwezigheid van tekenen, die Israëls speciale bezit waren, onder de heidenen was een getuigenis voor de ongelovige Joden dat hun God van hen was weggegaan en nu bij de heidenen verbleef, om uit hen een volk voor Zijn naam te nemen”.  Dus zelfs het gebruik van tongen onder de heidenen in het vroege begin van de Bedeling van Genade was speciaal bedoeld voor het ongelovige Israël.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

553261 bezoekers sinds 07-06-2010