Tegen de rots verpletteren

06-10-2010 door Joop Neven

“….gelukkig hij, die uw kinderen zal grijpen en tegen de rots verpletteren” {Ps.137 vers 9}.

“….welzalig hij, die uw kinderen zal vastgrijpen en ze zal verstrooien naar de Rots toe”. Let wel: de Rots, met een hoofdletter, dit is de Here Zelf, die elders immers ook “de Rots”genoemd wordt { b.v. Psalm 18 vers 2}. Deze vertaling is volkomen verantwoord, mede omdat “verbrijzelen”de grondbetekenis heeft van “verstrooien” {ook vertaald in Jesaja 11 vers 12}. Het grote voordeel van deze lezing is dat we niet langer zitten met een onbegrijpelijke oproep tot gruwelijk geweld.

“he sela” { de rots} kan ook als plaatsnaam opgevat worden! Evenals in b.v. 2 Koningen 14 vers 7, waar het gaat over sela, oftewel de beroemde rotsstad Petra in het gebied van Edom. Dan wordt de lezing dus: “…welzalig hij, die uw kinderen zal vastgrijpen en ze zal verstrooien naar de Rotsstad”. Dat kan ook heel goed in het verband van Psalm 139, want Edom was juist twee verzen eerder genoemd {in vers 7}. De illustere stad Petra { min of meer synoniem met Bosra} zal nog een grote rol spelen in de eindtijd. Het lijdt m.i. geen twijfel dat Petra de plaats is die God bereid heeft in de woestijn als onderduikadres voor het gelovig overblijfsel van Israël gedurende de grote verdrukking {Openb.12 vers 6}; Micha2 vers 12}. Als de Heer straks zal verschijnen op de Olijfberg zal Hij linea recta richting Bosra { Petra, Sela} en een oordeel verrichten onder de vijanden van Zijn volk. De eerste verzen van Jesaja spreken daarvan.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Machteloze opofferende liefde

Het is Goede Vrijdag, Jezus sterft aan een kruis. Maar waarom? Verhalenverteller en missionair Matthijs Vlaardingerbroek wist precies hoe het zat, totdat een Schotse vreemdeling hem aansprak in een museum. Het is een winterse dag in Glasgow, de stad waar mijn dochter studeert, als ik eindelijk de kans krijgt om het wereldberoemde schilderij “De Christus […]

480221 bezoekers sinds 07-06-2010