Sodom en Gomorra

30-05-2010 door Joop Neven

“Toen wendde die mannen zich vandaar en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staan voor de Here” {Gen.18 vers 22}.

“maar Abraham stond nog voor de Here”. De vertaling “Abraham bleef nog staan” {N.B.G} is te zwak uitgedrukt: alsof Abraham nog wat talmt met naar huis gaan. Maar zo is het niet. God kan niet verder op weg naar Sodom! Want Abraham treedt Hem in de weg. Hij blijft staande voor het aangezicht des Heren, staat er letterlijk. Abraham denkt aan Lot, die daar woont met zijn gezin. Maar hij denkt niet alleen aan Lot. Abraham wil, de redding van heel de stad van goddelozen. Hij begint met de mogelijkheid van vijftig rechtvaardigen. Om doe vijftig rechtvaardigen moet God heel de stad vergiffenis schenken. Wij zouden zeggen: als het gaat om recht te doen, dan ligt het voor de hand dat God die vijftig rechtvaardigen redt uit de ondergang die over de stad komt. Het antwoord van God lag dus voor de hand: alleen de rechtvaardigen. Maar we horen heel wat anders: als Abraham de redding, niet alleen van de rechtvaardigen, maar van heel de stad wil, doet hij precies wat God bedoelt! “En de Here zei: Indien Ik te Sodom vijftig rechtvaardigen in de stad vind, zal Ik de gehele plaats vergiffenis schenken om hunnentwil” {Gen.18 vers 26}. Ja maar, Sodom is toch niet gered? Zonder zich bekeerd te hebben is de stad weggevaagd. God heeft “de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand, tot omkering gedoemd, en ten voorbeeld gesteld voor hen die goddeloos zouden leven {2 Petr.2 vers 5}. Maar als het zo afloopt met Sodom, wat is dan de zin van dit gesprek? Wat is het dan schitterend als er in Ezechiël 16 staat; dat God een “keer zal brengen in haar lot, het lot van Sodom en haar dochters en het lot van Samaria en haar dochters; en tevens zal Ik een keer brengen in uw lot” {Ezech.16 vers 53}. De dood is voor hen niet het einde geweest van Gods voornemen om hen te behouden. Het gericht wordt voltrokken. Sodom wordt verwoest en ook de wandel van Jeruzalem komt neer op haar hoofd {Ezech.16 vers 43, 58}. Maar het gericht van God over de volkeren is niet het einde van Zijn ontferming, niet voor Jeruzalem {Ezech.16}, niet voor Sodom, en niet voor de wereld. Wat zal het zijn als God zijn Geest in hun {Israël}binnenste geeft {Ezech.36 vers 27}, Israël zal geheel beantwoorden aan zijn roeping voor de volken. In navolging van Abraham zal het staan voor God, om te pleiten voor de redding van de volken uit de machten van dood en verderf. En zo zal vervuld worden wat God over Abraham gesproken heeft: door dit volk zal God de wereld redden. Want dat wil en zal God: de wereld redden, ook Sodom

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Pinksteren

Pinksterfeest De dag begint zoals alle gewone dagen. Het dorp komt langzaam op gang. Mensen ontwaken en gaan op weg of blijven thuis, net waar het leven hen roept. Het belooft een mooie dag te worden. De zon krijgt alle ruimte. Een blauwe lucht, hier en daar wat wolkjes, maar verder is de hemel open. […]

563694 bezoekers sinds 07-06-2010