Plaats-vervanging of insluiting?

21-09-2010 door Joop Neven

God redt omdat Hij liefheeft, dat is het waarom van redding. Hij redt door middel van offer, dat is het hoe van redding. Maar een verdere vraag rijst op: Hoe redt een offer?

De oplossing ligt in een nadere bekendheid met Christus en Zijn relaties met God en met de schepping, voordat Hij het werk van verlossing en vrijkoping ondernam. Als de Zoon van God’s liefde werd alles in Hem, door Hem en voor Hem geschapen. Daarom is Hij nauw verbonden met de schepping, uitgezonderd de zonde en voorafgaande aan Zijn lijden voor zonde. God’s methode van redding is insluiting, niet plaatsvervanging. Christus nam niet de plaats in van iedere zondaar in het menselijke ras, als ware Hij een gewoon mens. Hij zet Adam terzijde en Zijn werk treft allen, net zoals Adam’s werk van overtreding had gedaan. Net zoals allen in Hem werden geschapen, zo zullen allen in Hem als de Zoon van God’s liefde worden verzoend, door het bloed van Zijn kruis (Kol. 1:13-20). Het grote feit dat alles werd geschapen in de Zoon van God’s liefde is de enige solide fundering voor God’s evangelie. Dat het universum in Hem was, zoals de mensheid later in Adam was, is de sleutel tot God’s methode van redding. In God’s gedachten komt redding op de eerste plaats. Om Zijn liefde te onthullen moet God een Redder zijn. Om Zijn redding te onthullen moet Hij er op toezien dat allen verloren zijn. De methode waardoor ze verloren gaan, door hun insluiting bij de overtreder, Adam, is een afschaduwing van de methode van hun redding door insluiting in Een, onze Heer Jezus Christus. Allen waren in potentie al gered voordat ze verloren gingen! God experimenteert niet, Hij is geen gokker. Hij weet de uitkomst voor het begin! Hij is een groot, heerlijk en genadig God!

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Machteloze opofferende liefde

Het is Goede Vrijdag, Jezus sterft aan een kruis. Maar waarom? Verhalenverteller en missionair Matthijs Vlaardingerbroek wist precies hoe het zat, totdat een Schotse vreemdeling hem aansprak in een museum. Het is een winterse dag in Glasgow, de stad waar mijn dochter studeert, als ik eindelijk de kans krijgt om het wereldberoemde schilderij “De Christus […]

480220 bezoekers sinds 07-06-2010